Autisme

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Autisme wordt bij mensen veroorzaakt door een kloof tussen het lichaam en de psyche.


Dit wordt vooral veroorzaakt door de psyche zelf, die zich afkeert van de wereld waarin hij eigenlijk niet wil vertoeven. Hij trekt zich terug en functioneert niet meer als persoon die het lichaam nog enigszins stuurt.


Bij mensen is er vrijwel nooit contact met de psyche. Dat behoort bij de staat waarin mensen nu leven. Het is een evolutieve staat waarin dit een gegeven is.


Bij autisten is het een gewilde staat. Zij zien het niet zitten zoals de wereld is en keren zich ervan af. Gevolg is dat het lichaam stuurloos in de wereld staat. Mensen krijgen nog enige, minieme voeding van de psyche, de autist krijgt nog minder. Wel iets, maar zeer, zeer weinig. Het contact met het subtielfysieke lichaam is er ook bijna niet en de energie die vanuit de psyche naar het oppervlaktelichaam wordt gestuurd, gaat via het subtielfysieke lichaam.


Dit soort mensen leeft dus wat anders dan veel mensen en dat is te merken in hun doen en laten. Men kan proberen het contact met de psyche wat te herstellen, maar meestal is dit niet eenvoudig, omdat de meeste mensen niet eens weten dat ze zelf een psyche hebben, dus kunnen ze moeilijk iets doen op dit vlak.


Literatuur:

Gouden Visie 4.2 april 2011 Autisme, een raadsel?

Gouden Visie 5.3 juli 2012 Het verstoorde evenwicht