Paradijs

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Paradijs van Adam en Eva

Het paradijs van Adam en Eva is het vitaal paradijs van de dieren.


De boom van kennis van goed en kwaad is het beginnende mentaal, symbolisch hangen daar de vruchten aan die de kennis moeten brengen die een verdelend mentaal kenmerkt.


Eva wordt door de slang, de cobra, het symbool van de Energie in de Natuur, verleid om de vruchten van de boom te eten, want ze wil graag kennis hebben. Ze geeft Adam ook wat en zo worden zij beiden wezens met een mentale kennis over goed en kwaad.


Adam en Eva moesten hun geslachtsdelen gaan bedekken, hoewel ze eigenlijk nog dieren waren met een beginnend mentaal. Maar het mentale oordeel had al toegeslagen. Ze deden er een vijgenblad voor omdat ze zich schaamden, ook een oordeel. Adam en Eva waren in feite beren, want in de beer daalde het eerst het mentale principe neer, waardoor ze gingen denken en oordelen. Zij waren dus beermensen.


Ze moesten dan ook het paradijs uit, want dat is bestemd voor vitale wezens, de dieren. Daar horen geen mensen bij. Deze moeten hun eigen mentale wereld opbouwen en dat doen ze dan ook. Het paradijs wordt voor hen gesloten, ze kunnen niet meer terug. Dat is ook het principe in de evolutie, dat je niet terug kunt evolueren naar een vorige staat.


Maar in het paradijs kregen ze dus meteen door hun denken last van seks. Hun oordelend mentaal vond de seksorganen slecht, deze verbeeldden het kwaad, het was opeens vies. Het was heerlijk om zo in dat paradijs rond te lopen zonder veel oordelen en vrije seks, zoals dieren dat hebben met elkaar. Daarom verlangen veel mensen ook terug naar het paradijs van vroeger. Dat is echter een onmogelijkheid, want een mens kan niet meer een dier worden. Toch hebben mensen nog zoveel dierlijke dingen in hun vlees, dat ze dat verlangen nog wel koesteren.


Paradijs, het lila paradijs op aarde

Het lila paradijs op aarde is het lila lichaam met al zijn vermogens dat tezamen met de Yegue en de psyche over de aarde wandelt in een lichaam van licht.


Zie ook

Principe, het mentale

Yegue, de


Literatuur

Gouden Visie 3.1 januari 2010, De mens en zijn deugden

Gouden Visie 3.2 april 2010, Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Gouden Visie 9.3 juli 2016 Thalia chará - Het vreugdeparadijs