Somawijn

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Somawijn is lila voedsel, de wijn van de lila vreugde en onsterfelijkheid.


Deze onsterfelijke wijn kan alleen stromen in een fysiek lichaam dat consistent gebakken is in de oven van de flamboise, vol lila vuur. Het is een lichaam dat heet en koud tegelijkertijd is en dat geprepareerd is door lijden, de vreugde, en door alle overwinningen die zijn behaald.


De somawijn is de veroorzaker van de vreugdedronkenschap die er is in iedere cel, de instase. Deze somawijn komt uit de Absolute wereld en is de zoetheid en intensiteit van bestaan die vanuit die wereld in de zeven wateren van helderheid stroomt. Dit zijn de wateren of rivieren van bewustzijn die op hun rimpelingen de heldere waarheidskennis, de honing meedragen en die laten uitstromen in de oceaan van het leven.


Deze somawijn is de lila vreugde en gelukzaligheid die verborgen is in alle bestaan. Deze vreugde ondersteunt ook alle bestaan. Zonder vreugde zou er geen bestaan mogelijk zijn. De vreugde van bestaan ondersteunt alle hoofdactiviteiten van het leven. De kracht van de vreugde, de liefde, maakt de sterfelijken onsterfelijk, zij proeven de ambrosia van de lila goden en godinnen.


Ook als de hemelse intuïtieve hond de wijzen naar de Panis leidt, die de koeien hebben gestolen, deelt deze hond mee in de verrukkingen die de somawijn biedt. En dat is een zeer, zeer intense verrukking van de ziel en bij de lila's zelfs ook iets wat zich uitbreidt naar de cellen van het lichaam. De verrukkingen van de psyche om achter de Panis aan te gaan en de gestolen koeien te bevrijden uit de donkere grot zijn mateloos.


  • De somawijn is de honing, de zoetheid.
  • De somawijn is de heldere boter, de helderheid van de waarheid.
  • De somawijn is altijd de lila dronkenschap, waarbij de lila een gek lijkt te zijn die bevangen is door een enorme dwaasheid en idiotie, gelukzaligheid en vreugde.


Zie ook

Rivier

Somawijn, recept