Symboliek in de lilaca

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Er bestaan vele soorten symboliek. In de religies wordt er veel met symbolische taal gewerkt. De symbolen zijn gebonden aan de religie zelf, maar ook aan plaats en tijd. Zo is het ook bij natuurvolkeren, die gebruik maken van symboliek, die is gebonden aan een bepaald volk of stam. En zo heeft iedere cultuur zijn eigen symboliek.


De symboliek die in de lilaca wordt gehanteerd is niet gebonden aan plaats of tijd. De symbolen die het lila de goti toont die met lilaïsch onderzoek bezig is, en waaruit hij zijn toestand van zijn kan leren kennen, zijn universeel van aard. Overal ter wereld worden deze symbolen zodanig door het lila of door de tutorsuprolo weergegeven, dat ze voor iedereen die lilaca studeert gedecodeerd kunnen worden.


Wat een symbool betekent hangt heel erg af van de context waarin het symbool wordt gebruikt. In de kern geeft een symbool altijd de werkelijkheid weer van het ding, wezen of de persoon. Maar er kunnen vele andere mogelijkheden zijn: als de kern van het wezen of ding verscholen is, krijgt het symbool weer een andere betekenis. In samenhang met de gebeurtenis die wordt getoond, kan het weer een andere betekenis krijgen. Het symbool kan zelfs vijandige dingen laten zien.


Een symbool is een uitbeelding van iets wat in de werkelijkheid ergens bestaat, maar dan uitgedrukt in een materiële vorm. In eerste instantie een herkenbare vorm voor de mentale mens die zich beweegt in een ontwikkeling van zijn materie en de ontplooiing van zijn psyche. De symboliek is tijdloos, maar wel altijd actueel. Alles wat er is, is een symbool van een werkelijkheid, die vrijwel niemand nog kent. Maar die gekend kan worden, als de mens zichzelf wil leren kennen.