Syndroom

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

HvS-syndroom

Het HvS-syndroom is genoemd naar een goti, die in optima forma aan dit syndroom lijdt. In het kort gezegd komt het HvS-syndroom erop neer, dat als je iets niet begrijpt, het niet voor je bestaat. Het is dus ook typisch een syndroom wat veel voorkomt als de Bewustzijnsillusie erg in de materie op de voorgrond staat. In die illusie denkt iemand alles te weten, vooral van de hogere bewustzijnsniveaus. Als er dus dingen zijn die niet te snappen of te begrijpen zijn, worden ze meteen van tafel geveegd. Het bestaat niet, ook al blijkt het tegendeel.


Dit syndroom is heel hardnekkig en belemmert dat iemand verder komt in zijn ontwikkeling. Het wordt ook sterk gestimuleerd door vijandige krachten. Dit idee is vooral een idee van het penis- en kutjesbewustzijn dat huist in de mentaal-fysiek-materiële lichaam. Het wordt gestimuleerd door de Demon van Genade.


HS-syndroom

Het HS-syndroom is genoemd naar een goti. Hij lijdt hevig aan dit syndroom, dat vooral berust op het idee, dat je al helemaal goed moet zijn en in orde, voordat je aan de ontwikkeling kunt beginnen. HS kwam altijd al in zijn mooie glitterpak tonen dat hij helemaal op orde was en heel ver in de ontwikkeling van de materie. Echter, dit idee vindt zijn oorsprong in de bestaansillusie. Je denkt dan dat je niet kunt bestaan als je geen glitterpak aan hebt. Je denkt ook, dat niemand naar je omkijkt als je dit glitterpak niet aan hebt. Vijandige krachten stimuleren dit idee heel sterk. Daardoor kan de ontwikkeling maar heel mondjesmaat of helemaal niet plaats vinden. Het wordt gestimuleerd door Condena. Dit idee is vooral een idee van het penis- of kutjesbewustzijn, dat huist in het vitaal-mentaal-fysiek-materiële lichaam.


AR-syndroom

Het AR-syndroom, dit syndroom is genoemd naar een goti. Die zei altijd dat het heel leuk was in een wetenschappelijke afdeling. Ze kwam er dan één keer en daarna nooit meer. Dit syndroom zegt, dat iemand maar wat kletst. Dat hij schijnheilige dingen zegt die gelogen zijn. Dat hij zichzelf daarbij ook voorliegt. Het is allemaal zelfbedrog om te zeggen dat iets zo heel leuk is terwijl je er niets aan vindt. Het AR-syndroom is dus vooral een heel leugenachtige tong hebben. Die tong ziet zwart, want de hele expressie is verziekt door het liegen. Het leidt tot keelkanker. Dat kreeg zij dan ook, er werd bij haar keelkanker geconstateerd.


Deze goti was ook blind en er werd alles gedaan om gota's te vinden die zij leuk vond. Dat werkte dus zo dat zij altijd zei dat het heel leuk was en vervolgens nooit meer in een wetenschappelijke afdeling kwam opdagen. Ze gaf ook nooit een reden, zei er nooit iets over. Ze rookte wel als een ketter. Ze hing altijd aan haar asbak met de sigaret in haar vingers. De asbak was haar enige troost in het leven. Verdoofd en stoned liep zij rond, almaar zeggend dat alles zo leuk was, als een grammofoonplaat steeds hetzelfde herhalend. De verdoving door roken is iets wat in illusiespelen veel voorkomt. Het leven is dan zo naar, dat je alles wilt vergeten door dit soort roezen van voortdurend sigaretten roken.


AG-syndroom

Het AG-syndroom is genoemd naar een goti. Zij kan fantaseren als de beste en zij gelooft zelf dat het waar is. Zij is het best in haar element als ze haar fantasieën kan aanwenden om partijen met elkaar in onmin te laten geraken. Zij zegt dan tegen de een dit en tegen de ander dat. De twee partijen krijgen dan ruzie en deze goti knijpt er snel tussenuit, de ruziestokers met elkaar achterlatend. In deze dingen heeft zij een hels plezier. Ze moet dan ontzettend lachen, zoals ook in de illusiespelen met Bernardino waar zij altijd bij was. Zij deed in alle spelen mee. Haar lach schalde dan over de gehele Pauwekroon. Een andere goti noemde haar dan de 'lachdanseres'. Ja, hij wist ook niet dat hij met de Demon van Genade te maken had. Lachen doet deze goti zeer graag als anderen narigheid hebben. Haar gezegden zijn ook heel stereotiep. Zij zegt heel veel hetzelfde. Het is net als een grammofoonplaat die niet meer kan stoppen en steeds zijn zelfde rondje draait. Zij is ook zeer chaotisch en krijgt niets uit haar handen, ook al lijkt het alsof ze heel hard bezig is.


AvdB-syndroom

Het AvdB-syndroom is willen schitteren als een ster aan het firmament en als dat niet gebeurt dan is het huilen geblazen. Als iemand maar even iets zegt wat niet bevalt, word je met de nek aangekeken. Je wordt genegeerd, en je kunt niets meer goeddoen. Je krijgt ook een schop of meerdere schoppen omdat je niet doet wat deze goti wil, namelijk dat je zegt dat zij ontzettend goed is. Ondertussen gebruikt ze iedereen voor haar eigen doelen en liegt daarbij dat het niet mooi meer is. Zij verdraait alles ten eigen bate. Iedereen is slecht en dom, alleen zij is goed. Het is de illusie van het schoppenspel waar ze in leeft, maar dat wil ze niet weten en je mag het er niet over hebben dat ze een sm-meesteres is. Zij is ook de enige die een gota doet, verder is er nooit iemand. Zij moet alles alleen doen, zij is de enige die er is.


CB-syndroom

Dit is het CB-syndroom, waarbij je alles weer goed wilt maken wat zogenaamd fout is gegaan. Iemand doet dan heel erg zijn best, maar vervalt steeds weer in hetzelfde en wil het dan ook meteen weer verbeteren. Verbeteren is echter niet aan de orde in de lilaca, het gaat erom dat de materie wordt getransformeerd zodat er niets meer verbeterd behoeft te worden. De materie geeft dan als vanzelf prijs hoe zij is, doordat ze meer zuiver is en doortrokken van het lila. Er kan dan nooit meer iets 'mis' gaan.


Zie ook

Illusie

Klaverspel

Ruitenspel

Tong, zwarte

Transformatie