Waanidee

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Een waanidee ontstaat in het mentaal door een onjuist idee over de dingen als men erover gaat denken. Dit wordt overgenomen door het onderbewuste vlees en het gaat een eigen leven leiden.


Er komen voortdurend waanzinnige associaties naar voren die aangenomen worden als een werkelijkheid. Nu leeft een mens toch al niet in de werkelijkheid maar in een illusie, maar door deze waanideeën wordt de wereld alleen nog maar meer bedreigend. Het hele lichaam raakt dan gespannen, het voelt zich minderwaardig en depressief, overal loert het onheil, er is angst, verwarring. Vaak gaan mensen dan hijgen van narigheid. Ze worden verstikt of gewurgd.


Dit wordt allemaal veroorzaakt door de verkeerde associaties in het mentaal. Daar werken vijandige krachten ook graag op in. Vooral Condena en door fluisteringen van Sotto Voces. De hypnose werkt daarbij ook nog tegen, want daarin wordt ook van alles gesuggereerd wat er niet is. De hypnose gebeurt door kijken.


Hoe ontstaat een waanidee? Vanzelfsprekend door een verkeerd zicht op de dingen zoals ze zijn. En deze gedachten, die zich in het mentaal vormen, gaan een eigen leven leiden in de materie van het lichaam. Deze gedachten over deugden en goed en slecht zetten zich vast in het vlees, in de moleculen van het lichaam. Het denken van het molecuul is zeer dwingend. Het legt de ideeën die een mens heeft over zaken dwingend aan de lichaamsmaterie op. Vooral al de ideeën over goed en kwaad. Dat wordt een wet in het lichaam waaraan niet te ontkomen valt.


Het denken in de materie hanteert de lijst van goed en slecht op een eigen, dwingende en onontkoombare wijze. Heel onlogisch en ongecoördineerd, want de materie is niet helder en logisch. Ook niet redelijk. Wanen worden gebruikt om de regels over goed en slecht te hanteren naar willekeur. Er is ook geen logica in te vinden. Dit bewustzijn voelt zich altijd bedreigd. Daar ontstaan oorlogen uit door een kleinigheid, er is tweestrijd, onenigheid. Dit denken in de materie zal nooit veranderen bij mensen, behalve als het getransformeerd is.


Hoe werkt het in het kort?

  • Het mentale principe is een ordeningsprincipe. Het legt het vitale en materiële zijn oordelen op. Dit is de mentale wet over goed en kwaad.
  • De materie wordt gedwongen om dit idee over goed en kwaad over te nemen.
  • De materie wordt daardoor dwangmatig in zijn oordelen, dit leidt tot fundamentalisme, met al zijn rigide ideeën over dingen.
  • De materie wordt door dit alles uitgerust met een waanidee.
  • De materie wordt uiteindelijk gestuurd door vijandige krachten die het waanidee gebruiken om het lichaam van de mens te sturen met fundamentalisme, illusies en goed en kwaad.


Zo wordt ieder mens een slaaf van wat zijn onderbewuste lichaam wil. In feite heeft hij geen eigen wil.


Zie ook

Superparadijs van Condena


Literatuur

Gouden Visie 3.1 januari 2010 De mens en zijn deugden

Gouden Visie 5.2 april 2012 Lilaca en de werelden van bewustzijn

Gouden Visie 5.3 juli 2012 Lilaca en de vreugde van zijn