Lichaam

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

In het lichaam, het fysieke lichaam van de mensen, is het donker.


Het lichaam is samengesteld uit vele atomen, moleculen en cellen die allemaal nogal onhelder zijn. Zij hebben meestal weinig bewustzijn.


De meeste cellen reageren op de patronen die er in de moleculen en cellen zijn vastgelegd. Het hele lichaam reageert als een robot op lichamelijke impulsen, of deze nu komen van het denken, van het leven of uit het lichaam zelf, dat doet er niet toe.


Het lichaam is niet bewust en dat uit zich aan de oppervlakte ook in chaos, verwarring en onzekerheid. Het lichaam heeft weinig bewustzijn, dus weinig licht. Er is negatief licht te zien, schaduw, duisternis.


Lichaam, grofstoffelijk

Het oppervlaktelichaam wordt beschouwd als het grofstoffelijke lichaam omdat het geconstrueerd is uit de meest grove materie die er is.


Vandaar dat er als er over dat lichaam wordt gesproken het aangeduid wordt met grofstoffelijke materie. Het is gewoon waar te nemen met het menselijke oog. Het woord materie wordt specifiek voor dit lichaam gereserveerd.


Een algemene term voor velerlei soorten stoffen is substantie.


Lichaam, lila

Het lila lichaam vormt een eenheid met de psyche.


Dit houdt in, dat de psyche de volledige macht heeft over dit lichaam en het kan laten zijn wat hij voor zichzelf wil. Als de psyche zichzelf wil zien als een prachtige man of vrouw, kan hij de atoomstructuur van het lila lichaam zodanig veranderen, dat er een heel mooie vrouw of man te zien zijn op dat zelfde moment. Er kan ook een lichaam verschijnen dat mannelijk of vrouwelijk tegelijk kan zijn. Niet een lichaam dat twee geslachten vertoont, maar dat tegelijkertijd mannelijk en vrouwelijk is.


De onsterfelijkheid van dit lichaam, de psyche, de lila, ligt hierin dat er het vermogen is om het ene lichaam te laten afsterven om er een ander voor in de plaats geboren te laten worden.


Dit lila lichaam werpt geen schaduw en het laat ook nooit vuil of smerigheid achter. Het is van zuivere lila stof en dat kent geen smet. Ook al kan het er heel vies uitzien, het is het niet. Dat is iets wat het verstand te boven gaat, maar het lila gaat het verstand ook te boven. De voetstap laat geen sporen na.


En zo zijn er ontelbare dingen te noemen die typerend zijn voor het lila lichaam. Het kan bijvoorbeeld ook overal tegelijkertijd zijn, het kan zich uitspreiden over het gehele universum, onzichtbaar of zichtbaar, al naar gelang passend is. Het is dus alomtegenwoordig. Het is alwetend, het is alvermogend en het is de alvreugde.


Dit lila lichaam kan, omdat het een lichtlichaam is, ook als een lichtend lichaam verschijnen. Dat is het lila lichtwezen dat een vuur heeft branden in iedere cel van zijn oppervlaktelichaam. Dit lichtwezen is dan ook daadwerkelijk met menselijke ogen te zien als het past om dit zo te tonen.


De kleuren van dit lila lichaam zijn altijd wit, maar er kan een ander soort gloed in te zien zijn, zo is er melkzwart of lilazwart en melkwit of lilawit. Verder zijn belangrijke kleurstellingen die van het lilarood of roodwit, het lila goud of goudwit, het lila pauwblauw of blauwwit, het lila-oranje met lila groen, tezamen het naranjatotal. Er zijn echter alle kleurstellingen mogelijk met het wit: goudwit, groenwit, blauwwit, geelwit en bruinwit, te veel om op te noemen.

Lichaam, subtielfysiek

Het subtielfysieke lichaam is niet zomaar waar te nemen voor de meeste mensen, hoewel dat vrij eenvoudig te doen zou zijn. Normaliter kunnen sommige mensen het wel zien die daar speciaal op getraind zijn.


Het is het omhullende lichaam dat rond het grofstoffelijke lichaam zit. Het heeft ook een mentale, een vitale en een fysieke laag. Het kan verschillende kleuren hebben. Een neutrale kleur is wazig wit. Dit lichaam bestaat uit een meer verfijnde stof dan het grofstoffelijke lichaam, het is van een meer subtiele substantie gemaakt.


Men kan door dit lichaam heen pakken, men kan ook in elkaars subtielfysieke lichaam zitten. Vandaar dat via het onderbewuste van dit subtielfysieke lichaam velerlei bacteriën en ook vijandige krachten en elementen binnen kunnen sluipen in het lichaam zonder dat men daar erg in heeft.


Het onderbewuste is als een net dat over de gehele wereld ligt uitgespreid en via dit wereldwijde net kunnen bacteriën, virussen het lichaam binnendringen. Maar ook informatie kan via dit net worden doorgegeven. Wie dit net kan hanteren kan er van alles mee doen waardoor dingen veranderen in de wereld, zonder dat iemand dit opmerkt.


In lila processen kan soms worden waargenomen dat er ziekten in het subtielfysieke lichaam zijn binnengekomen. Men kan dan door lila formaties hier op te doen voorkomen dat de ziekte of de infectie naar de oppervlakte komt, in het grofstoffelijke lichaam.


Literatuur

Gouden Visie 10.2 april 2017 Het fysieke lichaam - Het voertuig van de psyche

Gouden Visie 3.3 juli 2010 De vorming van het menselijke lichaam gezien vanuit de lilaca