Sadomasochisme

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

In de illusie van de mensheid en de mens werkt altijd het sadomasochisme.

Sadomasochisme is de duistere, perverse vreugde waar de mens zich van bedient omdat hij nog in duisternis leeft in zijn illusoire wereld van wanen.

Sadomasochisme is het genot om de ander te vernietigen.


Machtsverhouding

In huwelijken en relaties speelt dit altijd een rol, omdat deze relaties altijd berusten op machtsverhoudingen. En deze zijn erop gericht de baas te spelen over de ander. De vrouw kan dit ook gemakkelijk doen, want zij bepaalt of de penis in het kutje mag. Zo kan zij de man treiteren en pesten tot in het oneindige, en dat geeft een heerlijk genot van macht. De man gaat zich als een geslagen hond gedragen en wil alles doen om de meesteres te gerieven, zodat hij in ieder geval een nummertje mag maken. Vernietiging zorgt voor grootse orgasmen, en dat is het enige genot van de mens.


In het sadomasochisme is het pijnigen aanleiding tot een ontaard genoegen en genot. Natuurlijk maakt iemand in de eerste plaats zichzelf kapot en wil zichzelf vernietigen. Maar daardoor doet hij dit automatisch altijd ook naar anderen toe.

  • Masochisme: genieten, genot van verachting of onderwerping door iemand.
  • Domineren: de domina maakt de man tot een slaafse hond, dan wordt hij veracht en vernederd. De man geniet dan ook van het lijden, hij krijgt daar een orgasme van.
  • Sadisme: het genot van het lijden van de ander.


Lijden is dus altijd seksgenot bij de mens zoals deze nu leeft. Of het nu zijn eigen lijden is of dat van een ander.


In de illusie van de mens

Bij dit verschijnsel in de illusie van de mens spelen de volgen zaken een rol:

  • Genieten van het onderdrukken van de ander en onderdrukt worden of zelf lijden;
  • Genieten van het haten van de ander, om hem te vernederen, van hem te walgen en het genot van jezelf te haten;
  • Genieten van het terroriseren van de ander, door wreedheid en geweldpleging, gewelddaden en bedreiging, stelselmatig in angst te doen leven, angst inboezemen ook voor onheil en gevaar, voor moord, geweld, schrikbewind. Het laten terroriseren en laten terroriseren;
  • Genieten van het tiranniseren van de ander, een alleenheerschappij gekenmerkt door geweld, willekeur, wreedheid, dwingelandij. Jezelf tiranniseren en anderen laten tiranniseren.


Het is het genot van de machtswellust, het genot van de liefdeswellust; het genot van de terreurwellust; het genot van de tiranniewellust.


Sadomasochistische impulsen

Deze krijgen mensen heel sterk als ze anderen pijnigen en laten lijden, bijvoorbeeld door iemand te stenigen of op een andere manier te martelen.


De martelpraktijken komen regelrecht van de seksmaniak in het onderbewuste lichaam en de fundamentalist maakt er iets moois van, namelijk dat je dat bij verdachten en misdadigers mag doen om hen de waarheid te ontfutselen. Ondertussen krijgen diegenen die de martelpraktijken beoefenen zelf een fijn orgasme.


Ook bij soldaten in de oorlog komen dit soort sadomasochistische impulsen heel veel voor. Dit is niet abnormaal, maar mensen zijn in omstandigheden dat dit vrijelijk naar voren kan komen. Het zit in ieder mens.


Zie ook

Tirannie

Waan