Perfectie

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Perfectie is de vervolmaking van de materie, het lichaam van de mens. Dit gebeurt door transformatie van het subtielfysieke en het grofstoffelijke lichaam. Enkele dingen die er kunnen gebeuren als voorbeeld:


De mens is een wezen met onvolmaakte elektronen, atomen, neutronen en protonen, onvolmaakte moleculen en cellen. Daaruit moet de volmaaktheid worden vrijgemaakt die er in opgesloten zit. Dit kan alleen gebeuren door de stralen van de psyche, die het licht op zijn beurt weer ontvangt van het lila. Daardoor wordt het licht in de materie gestraald, net zolang tot uit de zwarte deeltjes, die net zijn als zwarte gaten, het licht tevoorschijn komt.

Het duurt wel enige tijd voordat dit gebeurt, want in een zwart gat wordt ook alles eerst helemaal opgeslokt. Het is alsof er nooit licht in is gevallen. Maar uiteindelijk gaat het lukken en gaan de elektronen, de atomen, de protonen en neutronen, de moleculen en de cellen allemaal licht worden.


Zo gaat het ook gebeuren met de engheid en de benauwdheid, de beperktheid van de mens die ook in al zijn lichaamsmaterie zit. De oneindigheid zal er uit tevoorschijn moeten komen met al haar lichtende straling.


De dood, die in elk materiedeeltje huist, en die zo zwart is als de nacht, zal met een voortdurende toevoer van licht uit zijn knekelhuis gebrand moeten worden, zodat hij te zien gaat zijn als een wezen vol leven dat een voortdurende en continue transformatie ondergaat. Door het ene lichaam te laten afsterven kan een ander weer in het leven geroepen worden. Zo zegeviert het leven over de dood.

  • Uit de pijn en het lijden die in ieder materiedeeltje bestaan, zal de vreugde zegevierend tevoorschijn kunnen komen door de continue toevoer van lila licht in ieder elektron.
  • Uit de onwetende, duistere materie kan door het lila licht alle mogelijke kennis worden vrijgemaakt door toevoer van lila licht in ieder materiedeeltje.
  • Uit de duistere, onwetende niet bestaande lichaamsmaterie gaat het bestaan, het zijn, de geest vrijgemaakt worden, door het lila licht dat voortdurend op de materie schijnt. Daaruit wordt de geest geopenbaard, de geest die materie blijkt te zijn. Zo werkt dit ook bij bewustzijn, bewustzijnskracht en vreugde.


De lila perfectie is de eenheid van perfectie, waarin alles is zoals het moet zijn op dat moment. Er is geen twijfel aan dat alles er is voor de perfectie, die altijd opbouwend is.


Zie ook

Perfectie in de illusie van de mens