Zelf

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Zelf is Zijn is Wezen is Geest.


Het zelf bestaat uit essentiële bewuste substantie. Het zelf heeft het vermogen tot gewaar zijn. Het is vermogen tot bestaan. Er is maar één uniek zelf in de mens, maar met miljoenen zelven. Er is een denkzelf, een vitaal zelf, een fysiek zelf. Deze bestaan allemaal weer uit vele zelven.


De Vlam van het Zelf, de spirituele stof, is onbevlekt en lichtend, deze is zich onmiddellijk gewaar van de waarheid en de vreugde van zijn. Het psychische wezen of zelf vertegenwoordigt de psychische entiteit in de relatieve wereld.


Psychische zelven kunnen nog heel zwak zijn, en afgesneden van het Ware Zelf of Centrale wezen of ziel. Dat is het Zelf dat alle zelven is.


  • Er is een slaapstaat of causaal zelf, een causaal lichaam voor zijn. (Sleepstate)
  • Er is een droomstaat of psychisch zelf, een subtiel lichaam voor zijn. (Dreamstate)
  • Er is een waakstaat of fysiek zelf, een grofstoffelijk lichaam voor zijn. (Wakingstate)


Zie ook

Vlam, de

Wezen, het, dat zowel man als vrouw is