Wiki-lilaca:Algemeen voorbehoud

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Door de wiki-lilaca-pagina te gebruiken, stemt u in met onderstaande informatie.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Elektoor aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.


Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Elektoor of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Elektoor. Vermenigvuldiging anders dan voor persoonlijk gebruik is zonder schriftelijke toestemming van Elektoor niet toegestaan.