Natuur

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Natuur

Natuur is Idee,

Intelligentie,

Kennis die Kracht is,

Bewustzijn-Kracht.


Het is Universele Intelligentie van de Geest, die bewust handelt in onbewuste dingen, en actief is in inerte dingen. De Energie van deze Intelligentie noemt men in Europa Natuur.


Natuur is altijd Kennis die Kracht is.

Moeder Natuur verzorgt de vormen die gestalte krijgen tot en met het mentale niveau waarin de Evolutie van de Materie zich beweegt. Daarna neemt het Lila de ontwikkeling van de vorm over. Moeder Natuur is een helpster van de Lila, de Ene die alles is wat er bestaat.


Idee of Intelligentie is waar en bestaat eeuwig. De vorm waarin het gegoten is, is tijdelijk.

Natuur is energie, de kracht die de vormen maakt op allerlei niveaus, de menselijke of psychische natuur.


Natuur, de innerlijke

De psyche met al zijn lichamen, mentaal, vitaal en fysiek.


Natuur, de uiterlijke

Dat is het menselijke lichaam dat te zien is en alles wat daarbij behoort.

Wat behoort er bij de uiterlijke natuur:

  • het oppervlaktelichaam;
  • alles wat er tot aan het bovenmentale is;
  • alles wat er tot aan de psyche is, dus niet de psyche zelf;
  • het subtielfysieke lichaam;
  • het vitale lichaam;
  • de fotonen, de elektronen, de atomen, de moleculen, waaronder het DNA-molecuul en de cellen.


De energiecentra zijn de psyches van de lichamen van de uiterlijke natuur.

Bij de mens zoals hij nu leeft zijn deze energiecentra allemaal gesloten, alles is zwart, er is geen licht. Er komt ook bijna geen energie uit voort, net zoveel als nodig is om net te kunnen blijven leven. Vandaar dat mensen ook gauw en snel moe zijn en lusteloos, zonder enthousiasme.


Zie ook

Ene, de