Tirannie

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

De tirannie in de illusie veroorzaakt bij de tiran zelf maar ook bij anderen een enorme druk in de borstkas, zodat de adem gaat fluiten. Te vergelijken met een gamel op het vuur die stevig onder druk staat en stoom afblaast. Er wordt gedicteerd wat iemand moet doen, en daar is groot verzet tegen.


In de tiran is er ook altijd strijd: hij is lief en teder, maar hij is ook vol geweld en moordlust. De tiran vindt altijd dat hij altijd lief is en teder, maar hij is altijd een tiran, hoe lief hij ook doet. Het is een heel lief, klein jongetje dat altijd lief en kostbaar is, hij is psychisch teder, maar met die liefheid tiranniseert hij iedereen. Hij neemt de vrouwen in bezit met strelingen en omhelzingen, maar het is gewelddadig en genadeloos. Dit alles speelt vooral in de bewustzijnsillusie, het Ruitenspel.


Zie ook

Psychische tederheid in de illusie van de mens