Illusie

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

De illusie is een onderdeel van de werkelijkheid.

Wat er echter in gedacht wordt bestaat niet, dat is een waan, een hallucinatie.


De mens leeft in een illusie, die hij aanziet voor de werkelijkheid. Zolang mensen niet willen bekijken hoe zij leven, zal dit zo blijven.


Deze illusie is vooral te danken aan de arrogantie van het mentaal, dat denkt alles te weten. Het mentaal bouwt theorieën op die gebaseerd zijn op veronderstellingen waarvan men kan zeggen dat ze uit de lucht gegrepen zijn. Het mentale menselijke bestaan is daarom ook opgebouwd uit veronderstellingen die geen basis hebben, geen vaste grond.


Illusie, hallucinatie, een delirium, een waan, het zijn allemaal misleidende voorstellingen die niet bestaand zijn. Soms lijkt de schijnwerkelijkheid bestaand, maar ook dat is bedrog en onecht.


Hoofdillusies

Er zijn verschillende hoofdillusies van de mens ontdekt, die allemaal de naam hebben gekregen van het kaartspel:

  • De Lila-illusie: Dit is het allesomvattende kaartspel.


Naast deze vijf belangrijke illusies waarin de mens leeft, zijn er talloze kleine andere illusies te detecteren, zoals de werkillusie, de vredesillusie en meer.


Illusie, het hartenspel van de liefde

Hartenspel.png
Het hartenspel wordt gespeeld in de weke organen van ieder mens. Het is de illusie waar iedereen in leeft, om de Droomman/Droomvrouw van zijn of haar leven te ontmoeten en daarmee een heerlijk leven te leiden vol seks en genot.


Deze illusie wordt in het leven geroepen doordat het leven van de mens zo leeg en saai is, dat er toch iets moois moet zijn. Dat moois wordt gekoppeld aan seks, dat door mensen meestal aangezien wordt voor liefde.


Seks heeft helemaal niets te maken met liefde, het zijn twee verschillende dingen. Seks is voor de voortplanting, liefde is iets wat nog in de atomen van het menselijk lichaam ligt opgesloten. Deze liefdesenergie is nog niet toegankelijk voor de mens zoals hij nu is. Hij is een onaf wezen, niet perfect, hij is een product van de evolutie dat nog niet af is. Hij kan nog geen liefde hebben, want zijn materie is nog niet ontwikkeld.


Omdat een mens toch wel wil genieten heeft hij seks tot liefde verheven. De seksmaniak die leeft in het onbewuste lichaam van een mens, spoort hem aan tot seksen en ook tot het zoeken van de ideale liefdespartner, die in feite alleen een sekspartner is. Meer niet. Maar de seks wordt verheven tot de hoogste liefde en vreugde in dit hartenspel. Het is liefdevol, romantisch, verrukkelijk, men wordt bemind.


Het hartenspel is echter nergens op gebaseerd, het heeft geen werkelijkheidsgehalte, het bestaat helemaal niet. In de illusie die in de weke organen ligt ingebed, wordt er echter hevig in geloofd.


Geloven is een eigenaardige bezigheid, het is een volstrekt irreële gebeurtenis. Geloof is gebaseerd op niets, het heeft ook geen werkelijkheidsgehalte. Toch blijven mensen keihard geloven in de liefde, die ze niet hebben. Ze voelen hun onvermogen daarin, maar ze blijven volharden in het zoeken naar de ware liefde. Natuurlijk zullen ze die nooit vinden, want hij bestaat niet. Maar ondanks dat worden toch steeds weer mannen en vrouwen uitverkoren en gezien als de ideale liefde, de droomman of de droomvrouw.


Mensen willen niet geconfronteerd worden met hun niet-bestaan, ze zoeken daarom hun heil in het zichzelf voor de gek houden en het blijven volhouden dat seks liefde is. In de praktijk blijkt, dat wanneer mensen uit elkaar gaan zij meestal niet fijn meer kunnen seksen. Dus hieruit volgt ook dat seks door hen wordt verward met liefde.


Verder is de relatie tussen een man en een vrouw meestal gebaseerd op een machtsverhouding of op het niet-bestaan, dat een andere niet-bestaander dan inhoud moet geven. Dat wordt wel de twee helften van de appel genoemd, die goed op elkaar passen. Ook dat is echter een waan of hallucinatie. want een mens is geen helft van een ander. Ieder mens is een volwaardig wezen dat onafhankelijk kan leven en bestaan. Omdat dit laatste niet het geval is, is de helft van de appel verzonnen door het mentaal. Dat lijkt heel mooi, maar het is niets, het is nergens op gebaseerd. Het vertelt alleen iets over de enorme verdeeldheid waarin de mens leeft, dat hij zichzelf niet ziet als zelfstandig wezen, maar alleen maar een helft is.


Het hartenspel is een spel vol haat en nijd, dat er slechts op is gericht de ander te onderwerpen aan de eigen lusten en het genot van de seks. Het seksspel blijkt dan ook helemaal niet zo fijn en mooi te zijn als mensen het zich graag willen voorstellen. Seks is ook niet lief en teder, het is een impuls en die is in de oorsprong heel bruut en grof, want het gaat om voortplanting, om het voortbestaan van de soort. Dat gaat meestal gepaard met grof geweld, zoals in de dierenwereld ook het geval is.


Thais.png

Seks bij de mens is dan ook nog steeds een heel dierlijk gebeuren, dat nog helemaal ligt verweven in het dierlijke bestaan in het lichaam.


In het hartenspel gaat het vooral om de droomvrouw die de droomman zoekt om mee te seksen. Het principe is hier: seks is liefde.


Het parfum wat de mannen moet verleiden is Thaïs.


De roesstof die vrijgemaakt wordt is mescaline, die bedwelmend en verdovend werkt.


Illusie, het klaverspel van het bestaan

Klaverspel.png
Het klaverspel gaat over de mens die niet kan bestaan omdat hij zichzelf nog niet is geworden.


De droom in het vlees van het lichaam, in de weke organen ervan, is dat men graag een bestaan wil hebben waarbij men rijk is en niets anders te doen heeft dan seksen met een leuke jonge vrouw of man. Dat is het ideale bestaan in een omgeving vol zon en strand en palmen. De vrouwen en de mannen gaan rijk gekleed uit, zitten aan bij diners en worden thuis en bij kennissen bediend door personeel dat de hele dag aanwezig is. Het maken van cruises over de oceanen hoort daar zeker bij, men kan dan over de wereld zwerven als een ware wereldburger.


Dit is de droom waar ieder naar verlangt. Want wat zeggen mensen als hen gevraagd wordt wat ze gaan doen als ze een miljoenenlot uit de loterij zouden winnen? Dan gingen ze niet meer werken, ze kochten een huis in een streek waar de zon altijd schijnt en ze geven feesten voor hun vrienden en kennissen met aan hun zijde een mooie vrouw of man. Dit zijn de dromen van de weke organen, aangestuurd door de seksmaniak. Ze vinden nergens een basis en het zijn wanen, hallucinaties over een leven dat wordt gedroomd maar dat niet bestaat. Deze dromen vinden hun grond in de leegheid en onbevredigdheid van de mens.


Deze illusie is vol van terreur die alles doodt wat niet in overeenstemming is met de rijke principes van het schijnbestaan. Het is de kunst om te overleven in deze wankele positie. En terrorisme is daarbij heel welkom, want dan wordt iedereen in de omgeving bang en zo krijgt iedereen ook respect voor je. Want een mens weet maar nooit wat hem anders kan overkomen. Voorzichtigheid blijft geboden met terroristen. Onder het mom van vriendelijkheid en een lach word je ongemerkt opgeblazen en gedood. Het is eigenlijk één en al lachen geblazen in deze waan, als er weer iemand door een terreurdaad omkomt is dat heel erg leuk.


Eigenlijk bestaan mensen niet en dat voelen ze ook wel. Vandaar hun hang naar rijkdom en nietsdoen, terwijl ze ondertussen iedereen de dood injagen die hen niet aanstaat.


Het klaverspel laat zien hoe mensen willen leven in een schijnstaat van bestaan. Ze hebben van alles nodig om te kunnen bestaan: geld, huizen, vakanties en mannen en vrouwen om zich heen. Liefst moeten ze jong zijn en vrolijk, zonder problemen. Alleen het oppervlakteplezier telt. De dood en het overleven nemen een belangrijke plaats in bij dit alles.


Opium.png

Het principe wat hier geldt is: seks is geld.


De roesstof die vrijgemaakt wordt in het lichaam om deze illusie te stimuleren is de opium.


Het parfum waar de mannen mee worden aangelokt is Opium.


Het is een bestaan waarin alles tot niets wordt gemaakt, alles wordt vermalen tot gehakt.


Illusie, de illusie van de lieflijkheid

De illusie van lieflijkheid kent het waanidee dat de fundamentalist en seksmaniak zo ontzettend liefelijk is.


Hij is dan het allerliefste van iedereen, geen ander mens kan hem evenaren. Ondertussen is hij een potentaat, en pest iedereen daarmee. Niemand durft er iets van te zeggen, want hij is zó lief en zo teer. Hij is ook de allerhoogste deugd die de Mantel der Deugd maar heeft, namelijk de liefelijkheid van het Al.


Onder het mom van liefelijkheid is hij de grootste etterbak die er maar is, die het bloed onder iedereen zijn nagels vandaan haalt. De seksmaniak / fundamentalist is volgens hemzelf de liefste mens die er bestaat. Toch is hij een verschrikkelijke potentaat, daar kan niemand omheen. Hij is de koning van de wereld in zijn koninkrijk van liefelijkheid. Iedereen moet hem gehoorzamen, hij kan alles en weet alles, hij is heel hoog verheven boven anderen. Niemand mag hem tegenspreken, want je wordt onmiddellijk de grond in gestampt als je dat durft.


Veel in de lucht kijken waar de liefelijke paradijzen te zien zijn van de seksmaniak / fundamentalist kenmerkt hem. Hij broedt dan zijn gemene plannetjes uit om anderen te pesten. Hij liegt en bedriegt alsof het niets is om zijn zin te krijgen. Iedereen wordt door hem in een kwaad daglicht gesteld of verdacht gemaakt. Hij profiteert van iedereen en alles en gooit je dan in het vuilnisvat als waardeloos.


Iedereen is slecht, alleen hij is goed. Hij is de Allerhoogste Liefelijkheid, de anderen zijn gewoonweg niets. Zo maakt hij alles tot niets, alleen hij is iets.


Toch is hij heel bang, want hij denkt dat hij alles fout doet. Hij streeft naar eenvoud in alles, dat is goed. Hij vindt alles geweldig wat hij doet en spreekt daar heel lovend over. Eenvoud is voor hem: leven als een kluizenaar zonder radio, tv, koelkast of computer of telefoon. Ook zegt hij vaak waanzinnige dingen die dan heel aardig klinken maar hij is superkwaad en moordlustig.


Heilig is hij ook, heiliger zelfs dan de Paus. Alles wordt verpulverd en kapot gemaakt, iedereen moet naar de gaskamer. Hij heeft daar helemaal niets van. Hij is bikkelhard. Je moet ook alles doen zoals hij het wil, het wordt zo door de strot geduwd, net als het eten bij de ganzen voor de ganzenleverpastei. Dat noemt de seksmaniak / fundamentalist dan dat hij iets 'aanreikt'.


Hij voelt zich altijd gekwetst door anderen, als er iets gezegd wordt, voelt hij dat als een mokerslag. Dan gaat hij kwijnen omdat hij niet erkend wordt als de liefste van allemaal. Zo wordt hij dan zuur omdat hij niet erkend wordt. En zo blijft hij dan de geweldige lieve potentaat, die werkt met dictatuur, verkrachting, terreur, tirannie, oorlogstokerij, inquisitie, sadomasochisme en alles wat maar vernietigt. Iedereen moet uitgeroeid worden omdat hij niet deugt. Dat is het zoutzuur dat alles zuur maakt in hun lichaam en alles wegvreet.


Hier in deze illusie is het devies: liefelijkheid is seks.


Illusie, de lila-illusie van perfectie

De lila-illusie van perfectie is eigenlijk de illusie waarin iedereen leeft. Het is de hoofdillusie die alle andere illusies met hun wanen of hallucinaties omvat.


Deze illusie wordt gekenmerkt door het superleven dat iedereen wil leiden en dat uitmondt in een sadomasochistisch vreugdespel in een bestaan wat geen bestaan is, maar een lijden wat onuitspreekbaar is. Het lijkt een heerlijk leven te zijn in deze allesomvattende illusie van het vlees, dat alle weke organen omvat. Onder het mom van dit heerlijke leven buit iedereen elkaar uit, overmeesteren mensen elkaar, bezitten ze elkaar zodat ze leven in een dwangbuis.


Hun blijdschap en vreugde bestaat voornamelijk uit een verschrikkelijk lijden. Iedereen bevecht elkaar op leven en dood, overal zijn spionnen die zorgen dat als iemand iets doet wat niet is geoorloofd, er een straf op volgt. Pesten en treiteren is dan ook iets wat aan de orde van de dag is. Mensen zijn hier folteraars van elkaar onder het mom van een zonnig, rijk en romantisch leven. De mannen worden door de vrouwen gebruikt en leeggezogen, de mannen moeten de vrouwen bevredigen in hun seksuele behoeften. Hoe meer er wordt geleden, hoe groter het seksgenot is. In feite leven mensen hier in een concentratiekamp vol vernietiging en ellende.


De lila-illusie omvat de vier andere kaartspelen:

  • het schoppenspel van de macht,
  • het hartenspel van de liefde,
  • het klaverspel van het bestaan
  • en het ruitenspel van de genade.


In dit illusiespel speelt epilepsie een grote rol. Ook het feit dat een mens denkt dat hij God is, die door niemand begrepen kan worden. Men leeft in een waan dat men een superster is, die de vreugde beleeft door lijden, men geniet ervan omdat dit veel seksueel genot geeft.


Mensen zijn supermensen, die meer zijn dan anderen. De hele wereld lacht hen toe en vereert hen in hun hallucinatie. Zij zijn lila mensen in hun waan. Alleen bestaan lila mensen niet, zij zijn een waan. Alles is lekker in deze illusie van de mens in het vlees: lekker smullen, lekker vakantie houden, lekker seksen, lekker genieten, lekker de baas zijn, lekker liefhebben, lekker rijk zijn, lekker lief zijn, lekker plezier hebben en lekker gezellig zijn en nog veel meer wat lekker is.


De formule is: als je machtig bent en veel aan liefde doet, je een bestaan hebt en vol bewustzijn bent dan ben je een lila. Dat geldt voor de hoogste perfectie, waarheid en vreugde in de weke organen. Ondertussen wordt er met ijzeren hand geregeerd door de dictators, door de verkrachters, door de terroristen en de tirannen, zij zijn vernietigers voor elkaar, wrede alleenheersers die het lijden verheerlijken en daar hun seksgenot aan beleven. Dat is hun sadomasochisme.


Het gaat hier dus over mensen die hallucineren dat zij absolute lila's zijn in hun geslachtsorganen en dat hun lijden de allerhoogste vreugde is die men kan bereiken in het leven. Ondertussen zijn zij de meest wrede vernietigers die er maar kunnen zijn, en hangen zij de sadomasochistische manier van seksen aan. Lijden is voor hen vernietigen dat leidt tot genot. Er is veel hijgen, hoesten en schorheid in de lila-illusie te vinden.


Hier werkt ook een heel mentale vijandige kracht mee in deze allesomvattende illusie, Condena, de vijandige kracht van de vernietiging. Zij vernietigt door afkeuren en veroordelen. Zij proclameert het Superparadijs bij mensen, het vijandige genot dat leidt tot epilepsie. Zij is in elk menselijk lichaam om dit gestalte te geven. Zij zorgt dat er geen evolutie van het licht kan plaatsvinden met het lila.


Deze illusie is vol wellusten en pleziertjes, vol seks en genot. Men moet goed en aardig zijn, je best doen. Ondertussen wordt alles wat men doet afgekeurd en veroordeeld. Het is nooit goed, men doet altijd alles fout. Men is constant onder hypnose van Condena, men moet gehoorzamen aan haar wil. Zo niet, dan word je aangevallen door Condena en krijg je een epileptische aanval.


De waanideeën nemen steeds meer toe en het lichaam wordt overbelast. Condena zorgt ook voor een vijandige code in het lichaam waar je aan moet gehoorzamen of je het wilt of niet. Meestal weten mensen niet eens dat zij deze code om meerdere codes in het vlees hebben. Hier is het de vijandige penis van het Genot. Kwaadheid en woede over van alles en nog wat zorgen voor steeds meer epileptische aanvallen.


Het lijden wordt nog vergroot door de sadomasochistische verhoudingen in de seks. De domina's vinden zichzelf godinnen van de vreugde met hun zelfkwelling en de kwellingen die zij anderen aandoen. In deze illusie is vooral gebleken, dat mensen vooral leven in het bewustzijn van hun geslachtsorganen en dat zij voornamelijk daardoor worden geleid in al hun doen en laten.


Het menselijke bestaan is zo leeg, dat alleen voortdurende orgasmen de leegheid even kunnen vullen. En zo krijgen mensen dan orgasmen bij alles wat ze doen en wat ze leuk vinden, niets uitgezonderd. Kunst, cultuur, spel en sport, ziek zijn, goed doen, lijden en genot, vakantie, huizen inrichten, mode en kleding, eten en drinken, het kan zo gek niet lijken of er komt een orgasme van. Zelfs minderwaardigheid en meerderwaardigheid kan leiden tot genot en tot orgasmen. Pesten en treiteren is er ook aanleiding toe, terreur en tirannie, machtsuitoefening, haat en oorlog, vrede en werken, niets is te gek, als het maar leidt tot die momentane blijdschap die het orgasme even kan geven. Dat maakt het leven leefbaar en prettig.


Men leeft van het ene orgasme naar het andere. Toch blijft het lijden altijd favoriet, dat geeft kans op het grootse orgasme. Daarom lijden mensen graag en praten zij ook graag over rampen, ziekten en vooral ongeneeslijke ziekten. Dat geeft genot, het orgasme. Ondertussen zijn mensen wel Hitlers voor elkaar. De mantel der deugd speelt een grote rol in het leven, die moet verbergen dat mensen vernietigers zijn.


Pleasures intense.png

Seks is de absolute lila en god, het principe is dus: seks is lila.


Het parfum dat dit ondersteunt is Pleasures intense.


De alcohol is de roesstof die zorgt dat niemand iets onder ogen wil zien, dat men zoekt naar pleziertjes en vrolijkheid in het Superparadijs. Typerend voor deze illusie zijn het hoesten en hijgen van het seksgenot.


Illusie, het machtsspel

Schoppenspel.png
Deze illusie van de mens in het vlees, in zijn atomen, moleculen en cellen is aanwezig in ieder menselijk wezen. Hoewel een mens zich er niet van bewust is dat hij in een illusie leeft, is gebleken dat dit wel zo is. Het machtsspel, ook wel het schoppenspel genoemd, is een geliefde manier om zich te profileren als mens en om zo een egobestaan te creëren wat erop is gericht om anderen te overheersen en te dwingen en te manipuleren. De macht houdt in dat men alwetend is, energiek, sportief en charismatisch.


De grond van deze handelwijze is gelegen in het niet kunnen bestaan. Op deze wijze probeert een mens zich dan een schijnbestaan te verschaffen door middel van dwang en macht. Hij is dan wat, en daar gaat het om. Ondertussen leeft een mens in een schijnbestaan vol wanen en hallucinaties over hoe geweldig hij wel niet is, terwijl het niets voorstelt en op drijfzand is gebouwd.


Het schijnbestaan dat wordt opgebouwd bestaat helemaal niet. Het gevolg is dat iedereen heel angstig leeft en onder grote spanning. Hij moet zijn hele leven zo inrichten, dat niemand hem van het voetstuk kan halen waar hij op is gezet. Dat is heel leuk aan de oppervlakte te zien geweest in de dictaturen die omver zijn gehaald door het volk. De standbeelden van de dictators werden dan van hun vaak zeer hoge voetstuk afgetrokken.


Duidelijk zal blijken dat ieder mens zo leeft, en dat dit voorbeeld alleen een symbool is van hoe mensen vanuit angsten nog meer macht gaan uitoefenen. In deze cirkel blijft ieder mens steken, alleen een ontwikkeling van materie kan uitkomst bieden en de mens bevrijden van de illusie die zo diep geworteld is in alle weke organen van het menselijke lichaam.


Sotto voce.png

Deze illusie is gebaseerd op het principe: seks is macht.


De roesstof die vrijgemaakt wordt in het lichaam om deze wanen te stimuleren is de cafeïne of het slangengif.


Het parfum wat de mannen moet lokken is dat van Sotto Voce. Het is een illusie die gebaseerd is op een waan over vrijheid.


Illusie, de psychische tederheid die fundamentalisme is

Dit lila spel van de psychische tederheid speelt zich in de duisternis af van het lichaam, in de weke organen van de mensheid.


De seksmaniak is hier de seksmaniak van de psychische tederheid, dat is dat iemand lief en kwaad is tegelijkertijd. Iedereen moét psychisch teder zijn, anders zwaait er wat. Iedereen wordt in de wurggreep gehouden van dit lieve gedoe, dat een verschrikking is. Want het is een dwingende eis om psychisch teder te zijn. Als je het niet bent, kun je net zo goed afgeschreven worden, en dat betekent dat je in de gaskamers van Condena, de Moeder van de Verdeeldheid met haar concentratiekamp, geworpen wordt.


Je bent dan niets waard, je bent niet psychisch teder. Je bent geen mens als je dat niet bent, je bent minder dan een rat. Dus die kan best de gaskamer in. Opgeruimd staat netjes. Maar er is ook het dwingen om psychisch teder te zijn, vooral via wurgmethoden. Er zijn daartoe wurgsjaals, maar ook andere attributen waarmee anderen gewurgd kunnen worden.


De adrenaline krijgt flinke kansen om afgescheiden te worden in het lichaam, want de spanning is verschrikkelijk. Mensen krijgen van deze illusie vaak longkwalen, astma en zo. De seksmaniak verheft de psychische tederheid tot een leer, dat is de fundamentalist die de seksmaniak ook is. Dat is een heel speciale illusie waarin de mensen leven, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn.


Het lief en kwaad zijn is een tegenstrijdigheid in het lichaam die slopend en fnuikend is. Iemand die in deze illusie leeft, en dat is de gehele mensheid, is altijd kwaad, maar doet heel lief. Want niemand luistert naar de leer van de psychische tederheid, terwijl die toch verkondigd wordt als de enige, ware leer waardoor de mens goed is. Die kwaadheid over het onbegrip en het toch lief moeten zijn tegen iedereen, levert veel ziekteverschijnselen op.


De adrenaline wordt hevig afgescheiden, iedereen jaagt de ander op, alsof het om een klopjacht gaat. Iedereen is de prooi maar ook de jager. Doordat je altijd wordt achtervolgd, ben je vreselijk opgepept en de ademhaling wordt gestoord door het rennen en je moeten verstoppen en weer rennen, of als jager achter anderen aan rennen om ze te vangen. Wie niet psychisch teder is moet altijd rennen voor zijn leven.


De wurggreep is dan ook het feit dat er altijd die kwaadheid is maar tegelijkertijd de liefheid. Dat is zo geweldig tegenstrijdig, en dat geeft de wurggreep waarin iemand zichzelf gevangen houdt. Dit waanidee van psychische tederheid zorgt dat het hele lichaam ontregeld raakt, dat er ademhalingsproblemen zijn, hoesten en kuchen, slijmvorming. Je stikt zowat in de wurggreep die je je zelf oplegt.


Psychische tederheid moét er gegeven worden, aan jezelf en anderen, en zo niet, dan word je benauwd want je wurgt jezelf en dus ook anderen als ze niet doen wat er geboden is door de leer van de fundamentalist. De seksmaniak is hier tegelijkertijd de fundamentalist met zijn wurgmethoden waardoor je stikt. Kwaad zijn mag niet, anders geeft Condena, de vijandige kracht van de verdeeldheid, je een reprimande. Dat is niet best in het superparadijs, met de gaskamers zo dichtbij. Het is een verschrikking om zo te moeten leven.


De psychische tederheidsillusie speelt door alle andere illusies heen, het is een algemeen verbreid verschijnsel bij de mens. Zo is er dan een psychisch tedere dictator, een psychisch tedere hater of verkrachter, een psychisch tedere terrorist, een psychisch tedere tiran, de psychisch tedere perfectionist of vernietiger met zijn epilepsie, de psychisch tedere oorlogstoker, en de psychisch tedere potentaat. Dit alles brengt heel veel ziekten en kwalen teweeg, van epilepsie tot kanker, reuma en noem maar op.


Illusie, het ruitenspel van het bewustzijn

Ruitenspel.png
Het ruitenspel is het bewustzijnsspel of het genadespel dat zorgt dat het bewustzijn volledig wordt verstoord.


Deze illusie wordt geregeerd door het lief zijn voor elkaar. Men stort genade over iedereen uit, iets wat ook wordt aangeduid als psychische tederheid. In het ruitenspel is alles kostbaar, fijnzinnig, maagdelijk en zacht, vol liefheid. Er mag geen onvertogen woord vallen. Dit alles leeft zo in de weke organen van het menselijke lichaam, omdat de mens zich zo onveilig voelt in een wereld die alleen maar vol oorlog en bedrog is.


Alles is psychisch teder in deze wanen. Ondertussen word je ongenadig uitgebuit en vermoord. Het lichaam handelt robotachtig, het ziet er gedrochtelijk uit terwijl de bezitter het meestal heel mooi vindt. Er is altijd de angst dat de ander je zal dumpen, een relatie is altijd vol angsten. De bezitsdrang is dan ook zeer groot, men wurgt elkaar met sjaals om te zorgen dat de relatie blijft bestaan.


Het ruitenspel is een demonisch spel van mensen die geen raad weten met zichzelf en op stiekeme en gemene wijze anderen proberen te manipuleren door angst op te wekken. Er is geen ander illusiespel dat zo geraffineerd en gemeen in elkaar zit als dit. Want het lijkt alsof iemand je zeer toegenegen is, maar ondertussen word je zo bang gemaakt, dat dit kan leiden tot velerlei angsten die hun uitwerking niet missen op het lichaam.


Psychische tederheid, genade is hier slechts schijntederheid, schijngenade. Het is het meest keiharde en het meest ongenadige wat iemand kan overkomen. Het is ook eng, verwarrend, ondoorzichtig wat er gebeurt. Dat is vooral het geval omdat de tweeling Hanna hier een grote rol speelt. Zij spelen samen een zeer gemeen en hardvochtig, genadeloos spel wat er alleen op uit is om de ander een rad voor ogen te draaien, het bewustzijn te vernietigen en hem tot de dood toe te treiteren en zelf te overleven.


Anais anais.png

Het is een spel van een zeer sterk egocentrisme, gelardeerd met zogenaamde liefheid en tederheid.


Deze illusie is gebaseerd op het principe: seks is genade.


De roesstof in het lichaam die deze wanen in stand houdt en voedt is de lsd.


Het parfum wat er bij hoort is Anaïs Anaïs.


Illusie, de illusie van de vrede van de oorlog

Dit is een illusie waar seks vrede is in de ogen van de mens.


Ook deze wanen spelen zich af in de geslachtsorganen en andere weke organen van mensen. In deze illusie wil de mens lekker leven in een huisje op het platteland, waar het volstrekt rustig is. Er mag nooit ruzie of oorlog zijn, er mag geen kwaad woord vallen. Dat past niet in de vredesillusie.


Onbezorgd niets doen en genieten, daar gaat het om. Het beste kun je dus schatrijk zijn, dan hoef je niets te doen en wordt alles voor je gedaan. De vijandige Dokter van het Nietsdoen heeft dan vrij spel. De grote deugd die de seksmaniak zich in deze illusie heeft aangemeten met behulp van de fundamentalist is de vrede.


En hoe wordt de vrede het beste bevorderd? Natuurlijk door te seksen. Seks is vrede en hoe meer je dus sekst hoe meer vrede er in de wereld zal komen. Het is bevorderlijk voor het paradijselijke leven waar iedereen van droomt.


De bloemenhandelaren varen wel bij deze illusie, want er moeten natuurlijk de nodige boeketten aan worden gespendeerd om lekker vredig te kunnen nummeren met witte rozen naast het hemelbed.


Yoko Ono en John Lennon

De grootste vredesdemonstratie werd ooit gegeven door Yoko Ono en John Lennon in hun witte bed. Het was een dwingende eis dat op bed met de nummertjes de vrede in de wereld gebracht moest worden. Wat zij lieten zien was de vrede in optima forma, ingegeven door de seksmaniak en uitgevoerd door de fundamentalist die zorgde dat de hele wereld het zag en in katzwijm lag. Zo werd iedereen geleerd hoe je vredig moest zijn.


Dat is oorlog stoken in het kwadraat. Terwijl het slechts ging om een waanidee. Want sinds die tijd zijn er behoorlijk wat oorlogen gevoerd, en niet alleen door extremisten. Het illustere Westen deed er even vrolijk aan mee onder het mom van 'het bijstaan van burgers'.


Als er toch een onvertogen woord valt tussen de twee vredesliefhebbers, staat daar als het ware de doodstraf op. Dat kan niet worden toegestaan. De heilige vrede mag niet in gevaar komen, de vredeswereld van het nummertje mag ook niet instorten. Het is dus wel oppassen geblazen.


Eigenlijk leeft men zo in de gevangenis van de vrede. Deze hallucinatie mag echter niet ontmaskerd worden, hij moet overeind blijven, anders stort het Superparadijs in elkaar. En dat is streng verboden. De mantel der deugd moet laten voorkomen dat er vrede is, terwijl alles gewoon om seks draait. Het is een voortdurend gevecht op het slagveld van de oorlog, het is uiterst vermoeiend.


Zo leeft de mens in zijn ellende, maar hij moet wel vrolijk blijven, dat is vereist. Zij moeten zich bewijzen als illustere lila goden op aarde. Zij zijn echter wel de oorlogsstokers die zorgen dat het leven een en al oorlog is en blijft. Want er moét van alles, en dat is een waar oorlogsveld. Greenpeace is een organisatie die ook heel erg meehelpt de oorlogen in de wereld te vergroten en ze te ontsteken. Onder het mom van vrede en groen voeren zij een oorlog, gewapend tot de tanden.


De narcosestof is de roesstof die de vrede bevordert in de illusie. Zij leidt tot narcolepsie.


Illusie, de illusie van de vreugde die lijden is

In de illusie van de vreugde is de seksmaniak / fundamentalist bezig met zijn waan over vreugde, die in feite te maken heeft met de verheerlijking van het lijden. Dit lijden geeft namelijk heel veel genot en vooral orgastische genietingen. De lijdende kan zeker rekenen op medeleven van anderen, want die zijn ook verzot op dit soort genietingen en orgasmen. Er is veel aandacht voor het lijden de hele wereld rond.


Het lijden is de prachtigste deugd die er maar is in de Mantel der Deugd. Deze lijdensleer is een leer van dood en verderf, maar dat doet er niet toe. Natuurlijk bestaat het lijden niet, het is een waanidee, maar dat doet er niet toe voor de seksmaniak. Zijn lichaam is een bron van ellende door de zonde. Hij wil het lichaam daarom ook graag verwerpen, dan lijdt hij nog meer. Ascese vindt hij daarom heel goed, dat haalt de slechtheid er uit.


Van de andere kant is het goed om slecht te zijn, want dit leidt tot meer lijden. Lijden is louteren, en seks is lijden, is het devies. Dit kan eeuwig doorgaan, want het lijden is nog nooit gestopt door ascese. Het gaat gewoon door, want de mens is verliefd op zijn lijden. Het is een deugd. Daarbij wordt er goed naar de seksmaniak / fundamentalist geluisterd, want die fluistert dit iedereen in zijn oor.


De roesstof voor extra lijden is XTC, dat het lijden en het sadomasochisme bevordert. De zelfkastijding en de zelfgeseling geven een extra aan het lijden van de seksmaniak.


Illusie, de werkillusie

In de werkillusie moet er altijd hard gewerkt worden. Rusten is taboe. Zitten is ook taboe. De grootste deugd is werken tot je een ons weegt.


Vijandige krachten zetten het lichaam aan tot werken tot in de late uurtjes en dan is er nog wel iets te doen. Vrije tijd bestaat er niet. De dwang tot werken is niet te weerstaan. Maar het wordt heel mooi voorgesteld, het is een deugd om te werken en dan nog wel zo hard. Dat geeft aanleiding tot vele orgasmen, want seks is werken. En hoe meer er gewerkt wordt hoe beter het is. Dat put het lichaam uit en het geeft vele spanningen, want werken moét.


Deze werkillusie is het tegengestelde van de vredesillusie. Je mag niet rusten, er is alleen de spanning van het concentratiekamp van Condena, waar je vroeg uit de veren moet bij nacht en ontij, iedere dag en vaak ook onverwachts 's nachts.


Dit geeft aanleiding tot slaapstoornissen en meer. Het is een principe van communisten die vinden dat het volk moet werken. Hard en lang, om de staat in stand te houden. Alles moet ook vlug, vlug, er mag niet getreuzeld worden. Dat geeft de prettigste orgasmen en de seksmaniak is tevreden en de fundamentalist ook. Zij hebben allebei een hoog en verheven doel voor ogen en zorgen dat dit doel ook wordt gehaald.


Iedereen is tevreden, en onder het mom van hard werken en geld verdienen wordt het lichaam totaal uitgeput en vernietigd. Maar het geeft voldoening en daar gaat het toch om.


Zie ook

Cafeïne, roesstof

Code, geheime, in het vlees

Dokter, vijandige dokter van het Nietsdoen

Jagen en gejaagd worden

Kaartspel, de illusiespelen van het kaartspel

Ontwikkeling, lila

Psychische tederheid in de illusie van de mens

Sjaals

Superparadijs van Condena

Vrede, het illusiespel van de vrede

Vreugdespel, het sadomasochistisch vreugdespel

Vrijheid

Wurgen


Literatuur

Gouden Visie 9-2 april 2016 De werkillusie

Gouden Visie 9.1 2016 De vredesillusie

Gouden Visie 8.4 oktober 2015 De Lila illusie - of de illusie van perfectie; Superparfums - parfums van de lila illusie

Gouden Visie 8.3 juli 2015 De bewustzijnsillusie - het ruitenspel; De roes in de illusiespelen - de vergiftiging van het lichaam; Parfum Anaïs Anaïs - De hunkering naar tederheid en het hogere

Gouden Visie 8.2 april 2015 De bestaansillusie - of het klaverspel; Opium - het parfum van de bestaansillusie

Gouden Visie 8.1 januari 2015 Seks, liefde en eigenliefde - de liefdesillusie of het hartenspel; Parfums in de liefdesillusie - verlokkend en verleidelijk

Gouden Visie 7.4 oktober 2015 Strijden om macht - het schoppenspel; Parfums in de machtsillusie - een kille verleiding