Mentaal

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken
Mentaal.png

Algemeen

Het mentale wezen, de mens, werkt met zijn mentaal.


Dit mentaal is een verdelend maar ordenend principe. Het deelt alles in stukjes op en beoordeelt dan wat het is. Het denkt dat het alles weet, maar het blijkt vaak dat dit niet zo is.


Het mentaal is er niet om te filosoferen en te denken over dingen die het niet kan bevatten, zoals God of de hemel. Als het daarover gaat denken, gaat het van alles verzinnen. Het gaat dan ook geloven in de dingen die het meent te zien daarvan. Dat geeft aanleiding tot veel waanideeën over dingen. Het mentaal wordt dan oneigenlijk gebruikt en het gaat steeds meer dol draaien.


Het mentaal is er in wezen alleen om te ordenen, te sorteren en te tellen. Dat is wat het goed kan, het is ook een ordenend principe. Maar het moet geen dingen gaan ordenen die het niet kent. Dan vliegt het de bocht uit.


Dat is het geval met het mentaal, dat is de bocht uitgevlogen. Het denkt heel veel dingen te weten maar dat is niet zo. Het heeft een heleboel dingen verondersteld, zoals in wetenschappen vaak het geval is, dat een hele wetenschap is gebaseerd op een paar veronderstellingen. En wat daar niet mee klopt, wordt aangepast zodat het wel weer klopt. Dat is geen doen voor het mentaal. Het raakt ook overwerkt daardoor, het gaat denken in wanen. Zo ontstaat de illusie waarin de mens leeft, door een oneigenlijk gebruik van het mentaal.

Ondertussen is het allang zo ver, dat mensen niet anders kunnen dan in een illusie leven en dus leven in wanen en hallucinaties.


Dit wordt wel de afzwaaier van het mentaal genoemd. De mensheid loop op het dode spoor van het mentaal, hij wijkt af van de evolutieve lijn van het licht in het evolutieproces, die aangeeft dat er tevens vanuit de psyche geleefd moet worden en niet alleen met het mentaal. Het mentaal voelt zich een God op aarde, het vindt zichzelf het hoogste wat er is. Wil de mensheid verder komen dan zal ze de oorspronkelijke lijn weer terug moeten vinden, de lijn van de psychisch levende persoon, het waarheidswezen.


Mentaal, expressieve mentaal

Dit wordt ook wel het fysiek-mentaal genoemd. Het is gesitueerd rond de mond en de keel. Dit mentaal geeft de ideeën die er gevormd worden in het mentaal een vorm in woorden, de expressie. Dit is de verbale expressie van een mens.


Deze expressie wordt pas geheel compleet als er contact is met het psychische wezen, de innerlijke bron, die de wijsheden uit het Absolute of van de Lila kan opvangen. Het mentaal wordt dan een open kanaal dat alles kan doorgeven van de Allerhoogste Realiteit.


De denkende rede werkt de ideeën uit.


Mentaal-fysiek

Dit bewustzijn werkt op uiterlijke dingen en geeft ze een mentale ordening op een praktische manier. Alles wat de denkende rede ernaar toestuurt, wordt gematerialiseerd aan de oppervlakte. Het hangt ervan af of dit bewustzijn helder is of nog duister, welke creaties het voortbrengt.


Ernst Haeckel sprak van een soort wil in het atoom, en de fysicus Werner Karl Heisenberg sprak van onvoorziene variaties in het elektron, die heel individueel zijn. Dat zijn de tekenen dat er iets is, een soort vermoeden, dat er een geheime realiteit woont in het elektron. Iets, dat een schaduw is van zichzelf. En meerderen hebben zich gebogen over dit gebeuren, of een atoom bewustzijn had of niet, bijvoorbeeld Alice A. Bailey met haar boek, Het bewustzijn van het atoom.


In de lilaca is duidelijk dat dit de Bewustzijnskracht is die verborgen is in ieder elektron. Het wel een heel duister mentaal in het vlees van het lichaam. Dit mentaal-fysiek is heel goed op te merken in het dagelijkse leven. door zijn duisterheid van denken, door zijn hangen aan vastgeroeste ideeën, en door zijn mechanische reacties op dingen die het kent, ook al is de gebeurtenis allang voorbij. Toch vergeet het met gemak ook vele dingen, het weigert iets nieuws te accepteren.


Het laat ook het licht van het lila niet toe in de materie. Maar als het zich eenmaal naar het licht, de waarheid en het lila toewendt, dan wordt het één van de meest kostbare instrumenten om het lila licht en de kracht in de materiële natuur vast te houden. Dan kan het lichaam volstromen met het gouden waarheidslicht en het diamantwitte lila licht.


Mentaal-materieel

Dit materiële bewustzijn repeteert voortdurend zinnige en onzinnige dingen. Het wordt ook wel het mechanisch mentaal genoemd, of het mentaal-fysieke, met zijn onderbewuste gedachten.


Het overheerst het vitaal-materieel, het wil heersen met zijn vlijmscherpe opmerkingen. Het is heel denigrerend bezig, voelt zichzelf meerwaardig, het is meedogenloos. De oordelen zijn keihard, dictatoriaal. Wil vooral macht over anderen.


Het is heerser en slaaf tegelijkertijd. Niets is hier reëel. Tezamen met het vitaal-materieel wordt dit de familie Lidy Koopmans genoemd. Dit is het gebied waar de fundamentalist zich ophoudt in het onbewuste lichaam. Hij werkt met zijn fundamentalistische leer de psychische tederheid uit. Wie niet lief is wordt ernstig gestraft, wie lief is wordt beloond met nog meer waanideeën van hem.


Mentaal-vitaal

Dit bewustzijn maakt nieuwe formaties en geeft daar een vorm aan in de uiterlijke natuur.

Het is een bewustzijn vol met emoties, passie, begeerten ook. Het wil een uitdaging: gevaarlijke sporten. Zit vol ambitie, en vitale impulsen en sensaties. Wanneer dit bewustzijn op de juiste wijze wordt ingezet, is het op zijn hoogtepunt een breker van grenzen, een zoeker van nieuwe horizonten, verwerver van een nieuwe toekomst door het oude achter zich te laten. Voorbeelden daarvan zijn Alexander de Grote en Napoleon Bonaparte.


De vis is een bewustzijn dat alle soorten formaties maakt in de materie van dit lichaam.


Enige kenmerken:

  • het wil altijd iets doen;
  • het laat zich leiden door emoties, passie, begeerten, oordelen over anderen;
  • het praat altijd alles goed;
  • het heeft vaak depressies omdat het zich laat ontmoedigen;
  • het zegt altijd: 'ik doe mijn best, ik doe alles wat ik kan, maar het helpt niets';
  • het is altijd bezig met onbetekenende leefregels, zoals oorzaken zoeken van het kwaad en heel erg bezig zijn met goed en kwaad, de moraal;
  • het sadomasochisme komt hier oorspronkelijk vandaan en vestigt zich dan daarna in het fysieke lichaam.


De walvis is het symbool van het grensverleggende element dat zegt dat niets onmogelijk is.


Zie ook

Expressie

Familie Lidy Koopmans

Hallucinatie

Principe, het mentale

Waan


Literatuur

Gouden Visie 7.1 januari 2014 Mentaal en psyche

Gouden Visie 6.1 januari 2013 Het mentaal en zijn vermogen

Gouden Visie 1.2 oktober 2008, De afzwaaier van het mentaal


Delta 12 Lilaca en het mentaal Auteur: A.Th. Maissan, Stichting Elektoor, 2008