Vuur

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken
Lilaïsch kunstwerk 'Het Vuur', Lilapark de Pauwekroon 2013


Algemeen

Het vuur is het creatieve principe, het is bewustzijn-bewustzijnskracht. Het is een formatief principe dat materie kan omzetten in ijlere substantie. Vuur is passie en ritme en concentratie. Vuur is het principe van intensiteit van licht.


Vuur is altijd een vorm van kracht, van bewustzijn, van Zelfbewustzijn, Zelfvermogen. Licht is ook een vorm van kracht, die de kennis is. Vuur is vormgevend, licht is de kennis in het vuur die weet hoe de vorm moet worden georganiseerd.


De flamboise is het formatieve principe van intensiteit gepresenteerd aan onze zintuigen in de materie als licht, hitte en vuur. Dit vuur komt alleen voor bij lila's. De flamboise is een passievol, geconcentreerd vuur. Het is rood, goud en blauwwit en wit van kleur.


 • Vuur = passie, passie die straalt.
 • Licht = concentratie of intensiteit van licht, dat wordt vuur.
 • Hitte = ritme, frequentie van licht.
 • Zon = concentratie van licht van zijn, licht wordt vuur, en straalt hitte uit.


Genezen gebeurt ook door vuur. Concentratie, vuur en ritme zijn nodig om materie te veranderen: door concentratie wordt het licht gebundeld en gericht op de plek waar het de dingen in verandering moet brengen en dat gebeurt met de eenheid van ritme. Dan eens brandt het vuur zacht, dan weer hard, al naargelang nodig. Het licht van het vuur is overal, daaruit volgt dat het lila ook overal is, het lila is vuur, de flamboise. Dit vuur is ook de Witte Hitte van de bewustzijnskracht, zij vormt met ritme, vibraties, en regelt de frequenties van het licht.


Ether ontwikkelt vuur door een krachtige concentratie van Licht, Bewustzijn. Zoals in een brandglas licht wordt geconcentreerd en kan gaan ontbranden. Er zijn verschillende soorten vuren: het vuur dat de bewustzijnskracht is, de bouwster van de werelden, dus ook van het lichaam. De Witte Hitte is het diamantwitte vuur van de bewustzijnskracht, ook aanwezig in het iriserende vuur. Het zonnevuur in de materie is het iriserende vuur in het elektron.


In de relatieve wereld werkt het vuur als volgt:

 • Uit vuur komt Witte Hitte.
 • Uit Witte Hitte komt licht.
 • Uit elektriciteit komt vuur en hitte en licht, vonken.


In de essentiële wereld is alles tegelijkertijd aanwezig. Alles is ook vrij en onafhankelijk daar. Vuur ontstaat door concentratie van materie door Kracht.


Er is het gewone vuur.

Er is het elektrische vuur, het licht.

Er is het zonnevuur, het product van kernfusie. Dit vuur ligt opgesloten in ieder menselijk atoom, maar is ook aanwezig in de energiecentra van het lichaam. Het is ook aanwezig in ieder elektron van het lichaam.


Het vuur is Wil, Vermogen, Bewustzijnskracht, Energie die iets doet. Het is de Zieners-Wil, de allesomvattende Kracht.


Er zijn drie soorten vuur:

1. Aan de oppervlakte een grofstoffelijk vuur: Waakstaat van het zelf. Dit vuur onderhoudt het externe bewustzijn.

2. Een innerlijk vuur, psychisch vuur: Droomstaat van het zelf die overeenkomt met de meer subtiele levens-en denkniveaus in het transcendente.

3. Een oorspronkelijk vuur, de slaapstaat. Een bewustzijn dat overeenkomt met de Waarheidswereld, de Gnosis en het Absolute. Dit is meestal niet actief in de mens.


Vuur, het fundamentele vuur

Het fundamentele, psychische vuur, het iriserende vuur is Bewustzijn-Bewustzijnskracht, de Creatrix van de werelden.


Zij is het Vuur in de materie

de Vlam in het leven

de Vlam in het mentale

de vlam in de ziel, de psychische entiteit

de bouwster van de vormen en de werelden het transformerende vuur

brandende ether in de Materie met alle regenboogkleuren

witte hitte en Witte Hitte die van boven komt, uit het Transcendente.


Vuur is er op alle niveaus:

 • in het fysieke
 • in het vitale
 • in het mentale
 • in het Waarheidsbewustzijn
 • het essentiële vuur
 • het lila vuur


Vuur, iriserend

Wanneer het Absolute Vuur neerdaalt in de wereld van Materie, dan wordt dit het Materiële Vuur, het iriserende vuur. Dat is een vuur dat helemaal uit elkaar is gevallen, het zijn ontelbare vuurdeeltjes geworden met alle kleuren van de regenboog, ontelbaar veel kleuren. Zij zijn als een oceaan van iriserend vuur, een scheppend vuur dat alle Materie creëert. Alle werelden worden daaruit gecreëerd. Alle werelden van Worden. Eerst alleen elektronen, daarna atomen, dan moleculen en cellen. Het is het bewuste Vuur vol Kracht van bewustzijn. Deze Bewustzijnskracht bepaalt wat voor soort materie er gemaakt gaat worden: vuur, water, aarde, lucht of ether.


Vuur ontstaat door concentratie van materie door de bewustzijnskracht. Het iriserend lichtvuur brandt harder dan de hitte van de oppervlakte-zon.


Het iriserende vuur is een alles creërend vuur in de Materie, met de rode kleuren van het fysieke, met het groen van het vitale, het mentale met een gele kleur, het psychische met roze kleuren, de waarheid met goud, de lila met wit. De fotonen in dit vuur hebben talloze kleuren. De fotonen gaan velerlei verbindingen met elkaar aan en vormen zo elektronen van diverse inhoud en kleur. Deze hebben ook de specifieke eigenschappen van de materie van een menselijk lichaam. In het atoom geeft de structuur van de elektronen aan, wat de bepaalde eigenschappen van dat atoom zijn. Zo wordt een menselijk lichaam in zijn eigenschappen bepaald door de kleurinhoud van de elektronen. Deze atomen zijn weer de bouwstenen voor de moleculen, zoals ook het DNA-molecuul met zijn duizenden genen in de celkernen van de lichaamscellen van de mens.


Zo is dit iriserende vuur in de elektronen de bouwer van de werelden. Het is het vuur dat in alles is, in materie, leven, denken, de vlam in de ziel, het transformerende vuur en de witte hitte en ook de Witte Hitte die van boven komt, uit het transcendente. Een relatief foton is een foton waarin de geest zit opgesloten in een muur van gestold licht.


Dit iriserende vuur is in ieder elektron aanwezig als de witte hitte. Als het zonnevuur in de materie als het Witte Absolute Vuur neerdaalt in de materie dan wordt het dit iriserende, materiële vuur. Was het in het Absolute een Wit Eenheidsvuur, in de materie is het helemaal uit elkaar gevallen. Dit vuur in het elektron bouwt eerst fysieke elektronen, dan vitale elektronen, dan mentale elektronen, vervolgens waarheidselektronen en lila elektronen.


Elektronen kunnen iriserend vuur met elkaar uitwisselen, zodat ze gaan samensmelten door fusie. Zodoende wordt er één krachtig elektron gevormd met krachtiger iriserend vuur. Op die wijze kan dit elektron dan een aparte plaats innemen door zijn grotere vermogen. Dan krijgt een atoom geheel andere eigenschappen als er zo een elektron in zetelt. Het vuur van de bewustzijnskracht brandt in ieder elektron, het is het kernvuur in het hart van de dingen. Het brandt er als een iriserend vuur, verdeeld vuur, met alle kleuren van de regenboog en nog veel meer kleuren. Het elektron is de totaliteit van het bestaan dat in één klein deeltje aanwezig is. Net zoals die totaliteit aanwezig is in iedere zandkorrel.


Vuur, lila

Het lila vuur is het allesomvattende vuur, de flamboise. Dit vuur heeft alle vermogens in zich om alle vormen te creëren die het ziet en wil. De lila materie kan met het lila vuur ieder moment omgezet worden in een andere vorm. Het lila vuur maakt de kleding voor het lila lichaam, het is zijn kleding. Alle vermogens die er maar bekend zijn en ook die er nog niet bekend zijn, zijn aanwezig in dit vuur.


Het lila vuur is identiek aan het Lila Vuur van de Allerhoogste Lila en Realiteit, en heeft dezelfde vermogens. Alleen werkt het lila vuur van de lila op aarde, in de grofstoffelijke materie. Het is een aards vuur dat ook alle andere vuren omvat, van Absoluut, psychisch, Transcendent tot relatief.


Het lila vuur regelt alle kernfusieprocessen in de atomen van het lichaam van de lila. Daardoor kunnen soorten materie en substanties steeds omgezet worden in andere vormen. De structuren van de atomen worden dan veranderd, de elektronen krijgen een andere plaats in het geheel rond de atoomkern.


Het lila vuur, de flamboise is opgebouwd uit rood vuur, waaruit gouden vuur ontstaat, uit het gouden vuur ontstaat blauwwit vuur en wit vuur, zodat een vlam ervan meestal die opbouw van kleuren heeft.


Vuur, het psychische vuur

Dit vuur is een vuur van aspiratie, purificatie, van hitte en van transformatie. Alles bij elkaar is dit het psychische vuur van het psychische wezen. Het is het vermogen van het psychische wezen, niet het wezen zelf. Het psychische wezen is de vonk van de Vlam, het zelf, maar niet de Vlam zelf. Het psychische vuur hoort wel bij het wezen. Het wezen is in een droomstaat.


Dit psychische vuur brandt onder de aarde, onder in het lichaam in het onderbewuste. Daardoor kan het de aarde, het lichaam openen. Het opent dus het fysieke bewustzijn voor het lila licht of waarheidslicht. Dit vuur maakt ook vormen, het creëert en bouwt op, maar het vernietigt ook datgene wat weg kan. Het maakt nieuwe formaties in de materie, het brandt en vormt door hitte, smelten, en afkoeling.


Dit psychische vuur is vaak wit van kleur.


Vuur, het zonnevuur

Het vuur in de zon waarbij waterstofatomen fuseren tot heliumkernen. Het meeste wat wordt uitgestraald bij dit proces zijn gammastralen, fotonen, en neutrino's. Zonneneutrino's worden nauwelijks geabsorbeerd door de zon, hetgeen bij fotonen wel het geval is. Hun energie kan bijna de buitenrand van de zon niet bereiken. Neutrino's echter bereiken na hun ontstaan in bijna acht minuten de aarde.


De zon is een lichaam met veel elektromagnetische straling, die veroorzaakt wordt door de levensenergie. De bewustzijnskracht zorgt voor de kernfusieprocessen in de zon, waardoor de aarde, het aardelichaam, energie, licht en kracht ontvangt voor het in stand houden van de vormen die daarop bestaan.


Het Zonnevuur in de materie bouwt eerst:

 • een fysiek vuur in de elektronen van het lichaam
 • een vitaal vuur
 • een mentaal vuur
 • een waarheidsvuur van rood en gouden licht. Dit is de eenheid van fysiek, vitaal en mentaal en psychisch licht.
 • een lila vuur van rood, goud, blauwwit en wit licht, de flamboise. Dit is de eenheid van fysiek, vitaal, mentaal, psychisch en materielicht.


Literatuur

Gouden Visie 6.4 november 2013 Het iriserende vuur

Gouden Visie 5.1 januari 2012 Vuur


Delta 5: Lilaca en het vuur Auteur: A.Th. Maissan, Stichting Elektoor, 2007