Materie

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Materie is mobiele energie die vibreert in een vorm.


Geest die vibreert in een vorm.


Materie en energie zijn alleen maar bewegingen van de geest in een bepaalde vorm.


Materie is altijd een vorm van bewustzijn of wel geest.


Materie is essentiële bewuste lichtsubstantie, Geest. Deze Geest heeft zichzelf opgesloten in een harnas van gestold negatief licht. Door een evolutie komt deze geest in de materie tot een steeds grotere zelfontplooiing.


Materie is gelijk aan licht, aan geest, aan bestaan. Het gaat er in de evolutie om het licht in de materie vrij te laten komen.


Materie is dus Geest in de gedaante van onbewuste stof die in wezen de Allerhoogste Lichtsubstantie is, met de Allerhoogste Kennisenergie en de Allerhoogste Vreugde.


Causale materie is waarheidsmaterie die er is in de Waarheidswereld. Deze waarheidsmaterie is in staat om Absolutie Materie om te zetten in Relatieve Materie. De Waarheidswereld is een wereld van transformatie, het vermogen om de ene materie om te zetten in de andere.


Materie heeft de eigenschappen van:


Energie is licht, materie is licht.

De verbinding tussen materie en licht is de energie. En licht is altijd licht van bewustzijn.


Materie, causale

Causale materie en kracht is ether.


Hoe complexer de beweging van de kracht, de vibratie, hoe meer de intensiteit toeneemt voor een creatie, dus het creëren van een vorm, hoe meer vast de conditie van de materie wordt.


De absolute stof en de waarheidsstof worden causale materie genoemd.


Materie, grofstoffelijke materie

De materie van het uiterlijke zichtbare lichaam van de mens.


Dit is de gestolde geest, verborgen en opgesloten in het elektron en de atomen.


Materie, soorten

Globaal kunnen er verschillende soorten materie worden onderscheiden:

 • fysieke materie;
 • vitale materie;
 • mentale materie;
 • psychische materie;
 • waarheidsmaterie;
 • absolute of essentiële materie;
 • waarheidsmaterie op aarde;
 • lila materie of essentiële materie op aarde.


Alle materie is geestmaterie.


Materie, staten van subtiele materie

Deze materie komt voort uit de causale absolute en universele substantie. Deze staten zijn:

 • lucht,


Daarbij komt het één uit het ander voort. Dit zijn subtiele staten, deze materie vormt de grofstoffelijke materie die aan de oppervlakte zichtbaar is in vele vormen en gestalten.


1 Ether.jpg


 • Ether

Dit is Immateriële materie, subtiele materie, Spirituele stof, Zijn, Zelf of Geest. Het is Causale materie.

Eigenschap: principe van uitgestrektheid, tegenwoordigheid. Vibratie, geluid, gehoor, oor. Basis van gehoor aan de oppervlakte.

1 Lucht.jpg
 • Lucht

Primaire energie, de meest verfijnde materie.

Eigenschap: principe van expansie en contractie. Dynamische energie in alles, die de contacten verzorgt tussen alle andere energieën. Basis van aanraking aan de oppervlakte, tastzin, voelen, contact en geluid. Oorzaak ook van gravitatie en elektro-magnetische velden, opwekking van energie.


1 Vuur.jpg • Vuur met zijn hitte, licht en elektriciteit

Eigenschap: principe van intensiteit. Zien, licht, vorm. Basis van zien aan de oppervlakte, het oog. Geluid, contact en vorm.


1 Water.jpg
 • Water

Zeven kosmische principes met hun bewegingen.

Eigenschap: principe van diffusie. Vloeibaarheid, sap. Basis van smaak aan de oppervlakte. Geluid, contact, vorm en smaak.


1 Aarde.jpg • Aarde

Fundamentele fysieke eenheid.

Eigenschap: principe van condensatie, cohesie. Basis van reuk aan de oppervlakte Geur, odeur. Geluid, contact, vorm, smaak en geur.

Hieruit ontstaan bijvoorbeeld fotonen, de lichtdeeltjes, maar ook elektronen, atomen, moleculen en cellen van het lichaam aan de oppervlakte. De aarde is in feite het subtielfysieke atoom dat het grofstoffelijke atoom gaat vormen.Aan de oppervlakte ontstaan deze materies allemaal uit het iriserende vuur, de oorspronkelijke Materie op aarde.


Materie, staten van materie bij lila's

Dat wil zeggen: de subtiele en grofstoffelijke materie zoals hij is bij lila's, de vreugdewezens op aarde.


1. De etherische staat van de materie, ofwel conditie van de materie.

Deze wordt getypeerd door:

 • ijlheid;
 • fijnheid;
 • diffusie;
 • alomtegenwoordigheid;
 • geluid;
 • uitgestrektheid;
 • tegenwoordigheid.


Geluid is de eerst ontwikkelde eigenschap van de materiële substantie. Het gaat vooraf aan de vorm en heeft vermogens van creatie en vernietiging.

Geluid is de basis van gehoor, ook in de psyche en op alle bewustzijnsniveaus in het lila lichaam.

Er bestaat geen vorm die is ontvouwd.


2. Uit de ether conditie ontvouwt zich de gas- of luchtconditie, de luchtstaat van de materie.

Deze wordt getypeerd door:

 • contractie en expansie;
 • contact;
 • aanraking.


Er wordt een nieuw vermogen toegevoegd: de gevarieerde beweging. Dit is de basis van de vitale energie die uitgaat van actie. Naast geluid bezit deze conditie van de materie ook het vermogen van contact of aanraking. Dit is de basis van de tastzin.

Er is nog steeds geen vorm in de materie gecreëerd.


3. Uit de lucht- of gasconditie ontwikkelt zich het vuurprincipe, dat is licht, hitte, energie en elektriciteit.

Typerend hiervoor is intensiteit.


De ijlheid is minder subtiel, maar de formatieve energie, die vormen schept, is in deze conditie van de materie volledig ontwikkeld. Ze is in staat tot vormen, vernietigen, en opnieuw vormen.


Er is ook een nieuwe eigenschap ontwikkeld, het vermogen tot vormgeven. In lucht en ether was dit niet mogelijk door onvoldoende dichtheid.

Licht en hitte maken condities mogelijk voor leven. Leven is warmte en hitte; als dat er niet is, is de vorm dood.

Vuur heeft de eigenschappen van geluid, contact en vorm, en is de basis van zien. Met dit vuur kan de lila alle vormen van zijn lichaam creëren die hij ziet en wil scheppen. Bij de lila heet het vuur de flamboise.


4. Hieruit volgt de vloeibare staat van materie, weer minder doordringbaar en minder ijl.

Typerend hiervoor is diffusie.


Het is een compromis tussen vastheid en vluchtigheid. Hier ontstaat een vierde eigenschap, de smaak. Alle leven vindt hier voor het eerst een mogelijkheid van een voldoende stabiel medium. Alle leven komt ook voort uit de wateren en steunt op dit vloeibare principe. Water is waar te nemen door geluid, contact, vorm en smaak.


Water is de basis voor smaak.

Dit is de meer vaste creatie die de lila gebruikt om zichzelf te creëren als een oceaan of een rivier. Dit heeft een vorm die komt uit de flamboise, het vuur.


5. De solide, vaste staat van de materie, de laatste ontwikkeling in de rij van ijlheid naar dichtheid en vastheid, de aarde.

Typerend voor aarde is soliditeit.

De vastheid domineert hier boven de ijlheid.

Het is de laatste stap die nodig is om leven te ontwikkelen.


De eigenschap die in aarde wordt ontwikkeld is geur. Aarde bevat als vaste substantie alle vijf eigenschappen van de materie, geluid, contact, vorm, smaak en geur.


Aarde is de basis van geur.

Geur is ook een teken van ontbinding, de atomen vallen uit elkaar en geven daardoor geur af.

In de lila's zijn in hun lichamen deze subtiele staten van materie ook ontwikkeld aan de oppervlakte. Zij kunnen dus lichamen vormen en weer laten verdwijnen naar eigen goeddunken. Het kunnen vaste vormen zijn maar ook onzichtbare vormen die transparant zijn.


Deze vijf elementen hebben ook kleuraanduidingen:

 • Ether is transparant;
 • lucht is blauw;
 • vuur is rood;
 • water is groen;
 • aarde is bruin.


Materie en verrukking

Materie is alleen maar een vorm van bewustzijn, gestold en opgesloten in een elektron. Toch kun je niet zeggen dat het alleen persoonlijk is, als vorm van bewustzijn. Dat is een blinde kijk op de zaken, want het is zo, dat mensen meestal erg opkijken naar wezens die veel kennis hebben van de dingen. Zij hebben alleen het bewustzijn lief, dat alles kent van de lila. Zij hebben de geest lief en het lichaam wordt verworpen terwijl dat ook een bron van kennis en verrukking is. In de cellen is alle kennis over de dingen aanwezig in de lila.


Het lichaam van de lila is de allerhoogste verrukking, het is estaré, de flamboise, het vuur, en de instase, een verrukkelijke lila materie. Dus de liefhebber van de lila omarmt niet alleen het lila bewustzijn, de geest, maar ook het lila lichaam, want het is er allemaal voor de vreugde, voor de uiterste, allesomvattende verrukking en de gelukzaligheid.


Materie is licht

Bij de materie die licht is geworden gaat het om het blauwwitte licht, het spirituele licht dat uit de materie van het lichaam, de atomen, moleculen en cellen is vrijgekomen. Dit is heel zuivere lila materie, die het licht van de geest openbaart. Dit blauwwitte licht van de geest bevat alle lichten die er bestaan.


Alle materie is licht, alleen is het tot en met de mens gestold licht. Dan wordt de materie niet als licht beschouwd door de wetenschap en door de mens in het algemeen. Alle materie is echter ook bewust, en bewustzijn is licht, ook al is dat zwart, duister of negatief licht.


Zie ook

Blauwwitheid


Literatuur

Gouden Visie 2.4 oktober 2009 De fenomenen

Gouden Visie 4.4 oktober 2011 Lilaca en het materiële universum

Gouden Visie 6.3 augustus 2013 De Werkelijkheid, de realiteit van de werelden van materie

Gouden Visie 10.2 april 2017 Het fysieke lichaam - Het voertuig van de psyche