Kennis

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Kennis is altijd kracht.


Kennis is Intelligentie, Idee die kracht is, Bewustzijnskracht.


Kennis is licht. Kennis is licht van bewustzijn. Wil is kennis die de vorm aanneemt van kracht.


In het waarheidsbewustzijn is het de eenheid van de Kenner, het Gekende, de Kennis, terwijl de Werker, het Werkstuk en de Kracht, het Werk, daarmee een eenheid vormt.


Kennis is tevens Kracht die Intelligentie is, de Reële Idee die bepaalt welke vorm de materie zal gaan aannemen: aarde, water, vuur, lucht of ether.


Er is altijd tezamen: kennis en kracht, licht en vermogen, zieners-wil, bewustzijn en bewustzijnskracht. Deze zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, wordt het één gezegd, dan zegt men ook het ander.


Deze kracht is nodig voor concentratie van de materie zodat vormen gecreëerd kunnen worden.


Kennis door identificatie

Kennis door identificatie is de psychische manier om alles te kennen wat er bestaat.


Daarbij identificeert men zich met de kern van het wezen van iedere persoon, ieder wezen of ieder ding, waardoor de kennis erover vanzelf via de psyche in het mentaal komt. Dan kan de kennis over de dingen tot expressie worden gebracht. Dit kan gebeuren via lila processen of ervaringen.


Kennis door zijn

Kennis door zijn gebeurt bij een lila omdat hij alles is geworden wat er bestaat.


Een lila is de eenheid van alles wat er bestaat. Hij kan dus alles kennen door de elektronen van de materie te zijn van dingen, dieren, planten, mensen. Dat is de eenheid van weten.


Daarbij kan een lila ook de psyche van een ander zijn, omdat hij alles is wat er bestaat, hij is ook alle psyches die er bestaan of nog niet bestaan. Hij is dan één met het wezen van de ander en weet wie hij is en wat hij doet.


Kennis, de boom van kennis van goed en kwaad

De boom van kennis van goed en kwaad gaf de Mantel der Deugd aan de mensheid, want hij symboliseert de overgang van het vitale wezen, de boom, naar het mentale wezen, kennis van goed en kwaad. En met het mentaal gaan mensen alles indelen in goed en kwaad.


De Mantel der deugd dient om alle begeerten en wellusten te bedekken die er nog in het vrijwel dierlijke lichaam van de mens zijn. Daartoe diende ook het vijgenblad in het paradijs van de bijbel. Plotseling schamen de man en de vrouw zich voor de penis en het kutje, voor hun naaktheid, iets wat dieren niet kennen. Zij moeten dus het paradijs verlaten, zij moeten een mentaal leven gaan leven op aarde.


Het mentale principe daalde het eerste neer in een beer, omdat deze er ook aan toe was mentaal te gaan leven. Een beer loopt ook al veel rechtop, als een mens.

Adam en Eva waren dus beren, beermensen met een beginnend mentaal.


Kennis, lila

De lila draagt alle kennis in zichzelf, in zijn psyche en in zijn lichaam, in de elektronen.


De mens haalt de kennis uit zijn mentaal, en als hij goed kan onthouden weet hij veel. Als hij dus een goede, uitgebreide mentaal-fysieke computer heeft waar alles in ligt opgeslagen, is hij een wijze professor. Meestal vergeet die computer heel wat, kennis moet steeds opgehaald worden bij mensen.


Bij een lila is dat niet zo. Die weet op ieder moment wat hij moet weten. Het kan zijn dat hij helemaal niets moet weten en dan weet hij ook niets, de kennis is dan versluierd. Want hij is er altijd wel. Het is dan niet nodig hem in actie te brengen. Daarom vinden mensen lila's vaak heel dom, omdat ze op een gegeven moment de meest eenvoudige dingen niet weten.


Een lila is dus een wezen dat alles kent, ook alles wat mensen nog niet kennen. Het lichaam heeft alle kennis in huis, en de psyche ook. Het hoeft ook nooit iets na te zoeken, hoewel dat wel mogelijk is om te doen.


Zie ook

Evolutie

Waarheidswereld


Literatuur

Gouden Visie 7.1 januari 2014 Mentaal en psyche

Gouden Visie 6.1 januari 2013 Het mentaal en zijn vermogen

Gouden Visie 3.1 januari 2010 De mens en zijn deugden