Elektron

Uit wiki-lilaca
Ga naar: navigatie, zoeken

Elektron in de lilaca

Het elektron moet in de lilaca niet gezien worden in de betekenis die de fysica hieraan geeft. De fysica bestudeert uiterlijke verschijnselen van de materie. Zij kent niet de oorsprong ervan. Bovendien kent zij alleen delen, stukjes, die zij al associërend met elkaar verbindt. Dit is zoals het menselijke mentaal de dingen kan doen. Echter, zij zal nooit het geheel van de dingen kennen, de totaliteit, omdat dit voor het mentaal, het verstand, niet kenbaar is.


Het is als met een cilinder, men kijkt er bovenop en ziet een cirkel. Een ander kijkt er tegenaan en ziet een vierkant of rechthoek. Als deze twee dingen met elkaar worden geassocieerd, kan men geen cilinder als uitkomst krijgen, er komt iets geheel anders uit.


De oorzaak is, dat het mentaal van de mens niet de totaliteit van de dingen kan kennen, omdat dit mentaal een verdelend principe is, niet geschikt om de eenheid van de materie te kennen.


Eenheidsprincipe

In de lilaca is het eenheidsprincipe datgene waar alles om draait.


Als daar wordt gesproken over het elektron past dat in een totaliteit die berust op de eenheid van de dingen. Dit eenheidsprincipe is de oorsprong van alles, de bron van alle materie en bestaan. Daar wordt van meet af aan geprobeerd om het geheel van de dingen te beschouwen.


Vanuit die optiek, die boven het denken uitgaat, wordt het elektron gepresenteerd in wat het is: de bouwster van de werelden, de lila kracht die in alle materie werkt en aanwezig is, ook wel geduid als Bewustzijn-Bewustzijnskracht, de Moeder, de Ene, of Eeuwigheid-Oneindigheid. Zij bouwt alle vormen die er zijn op aarde. Zij is in alles aanwezig, in ieder materiedeeltje.


Opbouw van materie (afbeelding Wikipedia)


Het interessante is dat de lilaca hetzelfde elektron bekijkt als de fysici. Het verschil is, dat de fysica het onderzoek begint vanuit het zicht van de verdeeldheid, terwijl de lilaca het onderzoek begint vanuit het zicht van de eenheid. Er wordt dan het grote verschil merkbaar in de manier waarop het elektron uit de verf komt. Toch blijft het over hetzelfde elektron gaan. De fysica blijft hangen in denkpatronen waarin geen zicht wordt verkregen op het geheel. De lilaca beschrijft het geheel, de eenheid, de werkelijkheid vanuit een visie die boven het mentaal uitgaat, een visie die de eenheid van de dingen ziet. Zij ziet de gehele cilinder.


Het elektron is de sleutel tot de transformatie van de materie.

Het elektron is het voertuig waar de Bewustzijnskracht zich van bedient en het is als een lichtende zon die zich beweegt in de werelden van materie. Dit elektron draagt in zijn binnenste een lichtwolkje van hoge temperatuur. Zo kan in het elektron de geest worden waargenomen als een lichtwolkige stof. Elektronen bouwen de atomen van het lichaam op. Als het elektron licht is geworden, wordt het weer oneindige energie en kracht, het is een lichtelektron in het lichtlichaam van een lila.


Deeltje en golf

Het elektron kan zich voordoen als een deeltje of als een golf.


In het subtielfysieke is het elektron te zien als een golf, als energie, in het grofstoffelijke lichaam als een deeltje. In en door de waarneembare ruimte beweegt en bestaat de onzichtbare ruimte voor het menselijke oppervlakte-oog. De subtielfysieke dingen bevinden zich aan de andere zijde van de waarneembare ruimte. Zodoende kan het elektron zichtbaar zijn als deeltje, maar onzichtbaar als golf. Dit subtielfysieke elektron is waarneembaar met het subtielfysieke oog.


Het elektron is dan te vergelijken met een zwart gat, het is een kosmische enclave. Het is de blinde bewuste wil/kracht, die nog onmachtig is. Maar het onthoudt alle ervaringen die in een bepaald leven in een organisme heeft opgedaan. Zo bouwt het leven na leven verder, en wordt dan steeds meer bewust.


Het elektron heeft ook ideeën die neergelegd zijn in zijn substantie.

De elektronen moeten het nieuwe lichaam bouwen in de evolutie, eerst een waarheidslichaam van gouden licht, en daarna een lila lichaam van goudwit of diamantwit licht.


In het relatieve atoom zijn altijd relatieve elektronen te vinden. Zij zijn het verborgen licht, de geest verborgen in een relatief elektron. Het elektron is geen stralende zon meer, maar een zon met negatief licht, dus schaduw.


Een essentieel elektron is een stralende zon van melkwit licht. Elektronen dragen in hun kern een vuur, een lichtwolkje van grote hitte van de bewustzijnskracht. Zij zijn gestold licht en hebben dit in hun kern bewaard. Het is de Geest, het lila, ook wel de psyche in elk elektron genoemd. Deze bewustzijnskracht is aanwezig in ieder klein deeltje.


Het elektron is de totaliteit van het bestaan in het Transcendente, dat in één klein deeltje aanwezig is. Het is ook het kleinste fysieke deeltje, daarna wordt het weer vuur, een iriserend vuur dat alle kleuren heeft. Uit dit iriserende vuur worden alle vormen op aarde geboren.


Waarom is het elektron de bouwster van de werelden zal een mens zich afvragen. Omdat het elektron zowel een deeltje als een golf is, bouwt het de uiterlijke werelden. Als het een golf is de subtielfysieke wereld. Als het een deeltje is de grofstoffelijke materiewereld. De zon in het elektron, de Bewustzijnskracht, bouwt alle werelden en kan elektronen transformeren, zodat de zonnen er uit te voorschijn komen Elektronen bouwen de atoomzonnen, de stralende vuren der aarde. Want alles bestaat uit vuur, dat bergen, oceanen en aarden kleurt in een rozerode gloed.


Zeven soorten

Er zijn zeven soorten elektronen in het universum van materie aanwezig:

 1. De Ene, de Lila, het allesomvattende Elektron, de Realiteit;
 2. het Essentiële Elektron;
 3. het Absolute Elektron;
 4. het Ware Elektron;
 5. het relatieve elektron, waaronder het subtielfysieke en het grofstoffelijke elektron;
 6. het relatieve ware elektron sinds 26 december 1984;
 7. het relatieve lila elektron sinds 1 maart 1989.


Het Elektron dat de Ene is, is de Allerhoogste Realiteit en bevindt zich in de Transcendente werelden.


Dit Elektron is de Bron waar alles uit ontstaat, alle werelden die er zijn worden hieruit geboren. In alle werelden doet het Elektron, de Ene, zich weer anders voor. Maar in de Allerhoogste Realiteit is het alles wat er is, wat er was en wat er ooit zal zijn. Het is alle Zijn, alle Bewustzijn-Bewustzijnskracht en Vreugde.


Het is het Ene Licht dat alle Lichten is, zowel de heldere straling van Zijn als het lichtende vuur met zijn hitte, elektriciteit en vermogen dat Bewustzijn-Bewustzijnskracht is, als de Vreugde, die de lichtende elektrische vonken is van dat vuur. Want uit dit Elektron dat de Ene is, met Zijn, Bewustzijn-Bewustzijnskracht en Vreugde worden alle Werelden geboren. Het is vrij, ongebonden, vol vermogen, alomtegenwoordig, oneindig en eeuwig bestaand en vol vreugde. Het Elektron bestaat hier boven Tijd en Tijdeloosheid.


Uit de Allerhoogste Realiteit worden de Absolute Werelden geboren, de Absolute Elektronen. Deze bestaan uit Elektronen van heel helder transparant licht, een kristalhelder licht. Deze Elektronen vormen een eenheid, zij zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden. In deze Absolute Wereld van Elektronen zijn ook Essentiële Elektronen aanwezig, dit zijn de psychische Elektronen die de psychische werelden gaan vormen in de relatieve wereld. Zij vormen ook de psyche zelf. Hier bestaat het Elektron in de Eeuwige Tijdeloosheid.


Het Ware Elektron in de Waarheidswereld laat een Elektron zien dat helemaal van waarheidsstof is gemaakt, maar dat al enige verdeeldheid in zich draagt naast de eenheid die er ook is. Deze Waarheidswereld is een wereld van transformatie. Daar worden alle Absolute en Essentiële Elektronen omgezet in Relatieve Elektronen die neerdalen in de wereld van Verdeeldheid. Want de Relatieve wereld is een wereld van verdeeldheid op alle terreinen.


De substantie wordt steeds meer verdeeld en ook het licht, het vuur, de hitte en de vermogens vormen geen eenheid meer, zij verdelen zich en stollen, het licht stolt en bevriest, alleen de essentiële elektronen blijven binnen in de kern van ieder deeltje aanwezig als een wolkje van licht van de Geest, van de Ene, het Elektron dat de Realiteit is. Ook de bewustzijnskracht is aanwezig in het licht van de Geest, evenals zijn, bewustzijn en vreugde. Alleen zijn ze heel erg verdeeld geraakt in het relatieve universum. Hier bestaat het Elektron in de Eeuwige Tijd.


Het relatieve elektron is een donker, duister deeltje met in zijn hart een wolkje bewust licht van de geest, van bewustzijn/bewustzijnskracht. Het ziet er niet meer uit zoals in zijn vrije positie boven in het Transcendente. Het is onderhevig geraakt aan de tijd, de verdeelde Eeuwigheid. Was het ooit het Ene Licht dat alle Lichten is in de Allerhoogste Realiteit, hier is het licht totaal versluierd en opgesloten. Het licht in het elektron is niet meer vrij, onvermogend, het vuur is er wel maar het is niet te zien, en de elektriciteit is ook een duister gebeuren geworden. Zijn is geworden tot niet zijn, Bewustzijn-Bewustzijnskracht is geworden tot onbewustheid en onvermogen, vreugde is geworden tot lijden en verdriet.


Het relatieve elektron wordt meestal waargenomen als golf of als deeltje. Als golf beweegt het zich in de subtielfysieke wereld, als deeltje in de oppervlaktewereld van vaste materie. Maar het bouwt nog steeds de werelden, alle vormen worden gestructureerd door het elektron, net zoals dat in het Transcendente het geval was. Alleen zijn deze vormen duister, onwetend, onbewust, vol vage dromen en illusoire ideeën. Het elektron is hier een slaapwandelaar, die zich in de nachtelijke duisternis beweegt in een wereld zonder licht, vuur en vermogen. De vormen die het schept zijn ook zo.


Zo komt het dat het lichaam van de mens opgebouwd is uit atoomstructuren die vol angsten zitten, vol onzekerheden, vol ongewisse zaken. De mens weet niets, hij kent alleen wat oppervlakte fenomenen die hij dan op zijn eigen wijze interpreteert. Maar dat is er altijd naast, want hij kent de oorsprong van de dingen niet. Het elektron bestaat in de tijd.


Sinds korte tijd zijn er ook ware relatieve elektronen aanwezig in lichamen van mensen die een verdere stap in de evolutie hebben gedaan. Het zijn lichamen die onder invloed staan van psychische elektronen en psychische substantie vol waarheid, uit de waarheidswereld. Dit is sinds 26 december 1984 het geval.


Het waarheidswezen op aarde heeft een lichaam dat bestaat uit ware elektronensubstantie en een psyche die een ware persoon is. Dat is in feite de mens zoals hij behoort te zijn. Het denken heeft weer zijn juiste plaats gekregen en de psyche met zijn psychische, essentiële elektronen heeft het voor het zeggen. Dit zorgt voor minder verdeeldheid in de relatieve wereld. Dit elektron bestaat In de tijd en in de Eeuwige Tijd.


Sinds nog kortere tijd, vanaf 1 maart 1989 zijn er ook lila elektronen die relatief zijn. Als waarheidswezens zich nog verder ontwikkelen en ontplooien worden de ware elektronen van hun lichaam doordrenkt met lila energie en zij worden lila elektronen. Deze lila elektronen dragen ook de ware elektronensubstantie nog in zich. Deze wezens, lila's genoemd, leven ongezien op aarde. Zij leven boven Tijd en Tijdeloosheid in de tijd, naar verkiezing. Zij hebben alle vermogens in de lila elektronen van hun lichaam die er ook zijn in de Allerhoogste Realiteit. Zij zijn wezens met een elektronenlichaam vol licht, hitte, vuur, elektriciteit, elektrische vonken en lila vermogen. Zij zijn de Allerhoogste Realiteit die zich laat zien op aarde in een lila lichaam. Zij zijn alles wat er bestaat in alle werelden. Dit elektron bestaat Boven Tijd en Tijdeloosheid In de tijd, in de Eeuwige Tijd, in de Eeuwige Tijdeloosheid.


In al deze werelden is het elektron de bouwster van de werelden, zij is ook de sleutel die toegang geeft tot al deze werelden. Het is vanzelfsprekend dat al deze soorten elektronen allemaal gezichten zijn van één Elektron, de Ene, die ook de bewustzijnskracht is.


Elektron, lila

Lila elektronen met de flamboise erin, het volmaakte eenheidsvuur, vormen de materie tot lila materie, en geven er een nieuwe lichaamsvorm aan, de nieuwe lila creatie.


De fysieke elektronen groeien mee met de psychische elektronen in die zin, dat zij vanaf een bepaald moment overgaan naar een hogere vorm: eerst die van waarheidselektronen, en vandaar naar lila elektronen. Dit omvat ook de naranjatotal elektronen.


Het lila elektron wordt geboren uit vier vuren die een eenheid zijn geworden, het lila vuur. Het lila vuur is de vereniging van:

 • het causale vuur;
 • het kosmische vuur;
 • het materiële vuur, de flamboise;
 • het psychische vuur.


Al deze vuren zijn wit van kleur, evenals het lila vuur zelf. Ieder lila elektron wordt uit dit vuur geboren.


Elektron, structuur

Lichtkleuren


Ieder elektron kan aangeduid worden met een plus, min of nul.


Blauwe of gele mentale elektronen zijn plus.


Groene of vitale elektronen zijn nul.


Rode lichaamselektronen zijn min.


Heeft iemand veel elektronen nul meegekregen in zijn lichaamsopbouw, dan zal dit héél vaak iemand zijn die heel erg vitaal leeft. Want nul duidt op leven, op groene elektronen uit het iriserende vuur in de materie, waar de lichtdeeltjes in ontstaan en zich laten groeperen als elektronen, atomen, moleculen en cellen waarin het vitale voorrang heeft.


Een mentaal persoon heeft veel elektronen plus, dat zijn de blauwe elektronen. Deze persoon zal meestal heel verstandelijk en intellectueel naar voren komen.


Een fysiek levend persoon heeft veel rode elektronen, min, deze persoon zal heel vaak afgaan op wat zijn lichaam hem aangeeft en daarnaar handelen.


Zo zijn er ontelbare combinaties mogelijk met deze elektronen, die allemaal uitgerust zijn met zijn, bewustzijn en bewustzijnskracht en vreugde, het rood, het groen en het blauw.


Zie ook

Bom van elektronen

Ene, de

Transformatie


Literatuur

Gouden Visie 2.4 oktober 2009, De Fenomenen

Gouden Visie 3.3 juli 2010De vorming van het menselijk lichaam, gezien vanuit de lilaca

Gouden Visie 4.4 oktober 2011Lilaca en het materiële universum